Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sciensano : 'Griepepidemie woedt verder, niet-dringende zorg uitgesteld'

AZ

Volgens het wetenschappelijk instituut Sciensano zijn alle voorwaarden vervuld om van een griepepidemie te spreken.

"Niet alleen het aantal patiënten bij de huisartsen, maar ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal positieve testen in de laboratoria voldoen nu aan de criteria van een epidemie", zegt viroloog Steven Van Gucht.

De griep is al een tijdje in het land, maar nu zijn alle criteria vervuld om van een griepepidemie te mogen spreken. Zowel bij de huisartsen, in de laboratoriumanalyses en in de ziekenhuisopnames zien we een duidelijke stijging van het aantal griepgevallen.

Daarnaast circuleren er ook nog steeds een aantal andere virussen die ademhalingsziekten veroorzaken, zoals coronavirus en RSV.

“De griep is in volle opmars en de criteria van een griepepidemie zijn nu vervuld. Naast het griepvirus, heersen, in iets mindere mate, ook nog coronavirus en RSV. Voor al deze virussen gelden dezelfde goede wintergewoonten: handen wassen, masker, thuisblijven bij ziekte en goede ventilatie. Het is nog steeds mogelijk om een griepprik te halen.”, zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano. 

Griepepidemie

De cijfers van de afgelopen week zijn niet eenduidig te interpreteren. Enerzijds was het kerstverlof, een periode waarin mensen soms minder vaak de huisarts raadplegen dan gewoonlijk. Anderzijds kan het verlof ook een vertraging van de rapportering in onze  peilnetwerken veroorzaken.

Toch wijzen de resultaten die we gebruiken om de griep op te volgen nog steeds op een stijgende trend in het aantal griepinfecties en lijkt de heersende griepepidemie vorige week van matig hoge intensiteit te zijn. De griepinfecties worden in alle leeftijdscategorieën gezien, maar voorlopig lijken kinderen en jongere volwassenen het meest getroffen.

Naast het griepvirus circuleren op dit moment ook nog RSV, SARS-CoV-2 en enkele andere luchtwegvirussen die dezelfde symptomen kunnen veroorzaken. Bij personen ouder dan 65 jaar werden de afgelopen weken nog relatief meer RSV dan griepinfecties gezien, maar in de jongere leeftijdsgroepen neemt het griepvirus de overhand, zeker bij patiënten in de eerstelijnszorg.

Meer details in het wekelijks bulletin over acute luchtweginfecties.

Heeft een griepprik nog zin? Ja!

De Hoge Gezondheidsraad raadt aan zich te laten vaccineren tegen de griep. Zolang de piek in het aantal griepgevallen nog niet is bereikt, heeft een inenting nog altijd zin. Meer info in het volledige advies van de Hoge Gezondheidsraad. (Sciensano)

AZ

Deel dit artikel