Scouts Ginderbuiten tovert momenteel een klein perceel, gelegen tegenover hun lokaal, om tot een avontuurlijk speelbosje. Het perceel op de hoek van de Vekeblok met de Singellaan is eigendom van het gemeentebestuur.

Om de werken te financieren, diende de vereniging een project in bij Dokter Jules (Koning Boudewijnstichting), goed voor een subsidie van 1.000 euro.

Met het speelterreintje willen de scouts, kinderen uit de buurt, aanmoedigen om buiten te spelen. Eenmaal de werken afgerond zijn en de nodige veiligheids-controles zijn uitgevoerd, is iedereen er welkom om er naar hartenlust te ravotten.

In samenwerking met het gemeentebestuur en IOK werd een inrichtingsplan uitgewerkt voor het terreintje. Met de realisatie van het speelbos hoopt scouts Ginderbuiten de kinderen aan het ravotten te krijgen. Rond het speelbos is een afscheiding voorzien zodat kinderen tijdens het spel niet zomaar de straat oplopen.

Controle speeltoestellen

Het gemeentebestuur staat in voor de controle van de speeltoestellen. Net als bij de andere speelterreinen in onze gemeente worden deze mee opgenomen in de tweewekelijkse controleronde.