Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seppe Bouquillon : 'Olen screent ambities om huidige uitdagingen tegemoet te gaan'

'Olen is momenteel financieel een gezonde gemeente', zegt Seppe Bouquillon, burgemeester.  'En dat wil het bestuur ook in de toekomst zo houden. Daarom gaat het in september alle vooropgestelde acties kritisch beoordelen en indien nodig keuzes maken.

Bij de start van de nieuwe legislatuur in 2020 dacht de huidige beleidsploeg na over thema’s waaraan het van 2020 tot 2025 wil werken. Deze zijn vertaald in verschillende acties, die zijn opgenomen in het Olense meerjarenplan.

De laatste 3 jaar zijn geen normale jaren te noemen.

Als eerste zorgde de coronacrisis voor heel wat onvoorziene uitdagingen waar het bestuur tegenop moest boksen. Plots moest het testcentra organiseren, mondmaskers en beschermingsmateriaal voorzien, extra investeringen doen om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen,...

Momenteel zorgt de oorlog in Oekraïne voor bijkomende kosten. De lonen van het gemeentepersoneel kenden maar liefst vier indexsprongen. Ook de kosten van politie en brandweer zijn omhoog gegaan. Bijkomend stijgen ook de energieprijzen die extra doorwegen in het oude patrimonium van het lokaal bestuur.  Ook de materiaalkosten gaan de hoogte in waardoor de dagelijkse werkingskost en kostprijs van investeringen mee stijgen.

Al deze factoren maken dat het bestuur bezorgd is om de financiële slagkracht te kunnen behouden. Het wil nu vooral de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om zowel op korte als op lange termijn te streven naar een gezond en evenwichtig financieel beleid en een lage financiële druk op de inwoners.

Daarom gaat het college deze maand de budgettaire haalbaarheid van elke actie in het beleidsplan onderzoeken, zonder hierbij de vooropgestelde ambities uit het oog te verliezen. Indien nodig zal het lokaal bestuur, net zoals elk gezin, keuzes moeten maken.

Prioriteit is immers om Olen financieel gezond te houden en slagkracht voor de toekomst te behouden', besluit Seppe Bouquillon.

Deel dit artikel