'CD&V Olen heeft zondag 14 oktober beslist om de 12-jaar durende coalitie niet verder te zetten, ondanks een globale overwinning van beide partijen, dus zowel O1 als wijzelf', zegt Seppe Bouquillon burgemeester.  'We stellen vast dat veel mensen zich daar vragen over stellen, en terecht.

We geven graag onze visie over wat zich in de aanloop naar de verkiezingen en tijdens het voorstellen van de resultaten in het gemeentehuis op verkiezingszondag tussen de Olense partijen heeft voorgedaan.

Als CD&V hebben we vooraf 2 keer met elke partij rond de tafel gezeten. Onze doelstelling was om de partijstandpunten en doelstellingen voor de volgende legislatuur samen te brengen, het menselijk aspect te bekijken. We peilden ook bij de andere partijen hoe zij onze standpunten en werking voor de volgende zes jaar beoordeelden.

Uit elke enquête kwamen voor Olen trouwens dezelfde werkpunten naar boven:
zorg, (kinder)armoede, mobiliteit, veilige schoolomgevingen, leef kwaliteit, luchtkwaliteit, ...

Het was belangrijk voor ons om het beleid en de visie zoals we de volgende legislatuur wilden uitstippelen paste bij de coalitie. Dezelfde visie en vertrouwen is belangrijk om een goede ploeg te vormen en een mooi beleid uit te werken. De puzzelstukken met de partijen groen en sp.a - Sociaal&Anders vielen mooier in mekaar en het overleg was duidelijk beter.

Tijdens de gesprekken viel op dat aan bovenstaande problemen sp.a - Sociaal&Anders en Groen voor ons de beste garantie leek om hieraan te werken en met goede oplossingen te komen. Samen zaten we op eenzelfde lijn om hieraan te werken en was er vertrouwen in elkaar. Dit vertrouwen is nodig om 6 jaar problemen op te lossen, knopen door te hakken en beslissingen te nemen.

Op zondag 14 oktober hebben er gesprekken plaats gevonden met sp.a - Sociaal&Anders en Groen. Deze zaten vrij snel in een beslissende en goede plooi.

We geloven in een nieuwe, progressieve coalitie voor Olen. Alle nieuwe coalitiepartners laten zien dat de politiek waar wij samen voor staan niet gaat over postjespakkerij, maar wel draait om inhoud, visie en beleid op lange termijn.

De nieuwe coalitie zal haar kracht putten uit vooruit denken, plannen, overleggen, samen werk maken, knopen doorhakken en uitvoeren.

Dit alles bevestigt de overtuiging om voor de huidige coalitie CD&V, sp.a-Sociaal &Anders en Groen te gaan. Samen gaan wij voor een goed Olen voor iedereen', besluit Seppe Bouquillon.

Bevoegdheden college van burgemeester en schepenen :

'Met Chris Bakelants hebben we iemand in ons midden die een karrevracht aan ervaring en deskundigheid heeft rond sociaal beleid. Zij zal als voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst het sociaal beleid van Olen verder uitwerken. Verder neemt zij ook nog gezondheid, huisvesting en wijkwerking voor haar rekening.

Elke Tweepenninckx zorgt dan weer voor de extra toets naar duurzaamheid en management van een organisatie. Ook burgerparticipatie zal zij onder haar vleugels nemen. Ook zal zij het financieel beleid de bibliotheek en het noord zuid beleid de volgende 6 jaar vorm geven.

De 3 andere schepenen zijn nu ook al actief in het college. Ellen Deswert, Kris Gebruers en Marc T'Syen.

Ellen zal de volgende 6 jaar toerisme, jeugd en kerkelijke aangelegenheden verder zetten. Deze taken deed zij in de huidige coalitie ook al. Haar nieuwe taken zijn mobiliteit, verenigingen en senioren.

Kris Gebruers zal met sport, onderwijs en openbaar groen bevoegdheden verder zetten die hij nu ook al deed. Nieuwe bevoegdheden zijn cultuur, lokale economie en kinderopvang.

Marc T'Syen zal openbare werken en landbouw verder zetten uit de huidige legislatuur. Nieuw voor hem zijn dierenwelzijn, ruimtelijke ordening en patrimonium.

Burgemeester Bouquillon krijgt buiten zijn bevoegdheden veiligheid, personeel, burgerlijke stand en interne organisatie ook nog communicatie en ICT als bevoegdheden.'  (pp)