Op verschillende plaatsen in het land hebben boze boeren actie gevoerd tegen het stikstofakkoord.

Net als in Nederland is het ongenoegen bij de landbouwers en veetelers groot. Het protest verliep sereen.

Tot rellen zoals bij onze noorderburen is het niet gekomen. Tientallen boeren trokken met hun tractoren naar Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V), die luisterde naar hun grieven. (VRTNWS)