In overleg met het stadsbestuur heeft het Sint-Dimpna Ziekenhuis onlangs het bestaande dossier over een parkeergebouw heropend. Dit parkeergebouw zou komen op de huidige bezoekersparking.

De gesprekken met alle betrokken partners worden volop gevoerd. Een eerder plan voor de uitbouw van een bijkomende parking op het voormalige voetbalterrein is intussen resoluut opgegeven.

Een 'aantrekkelijke' en ecologisch verantwoorde inplanting zou te veel parkeerplaatsen kosten. Daardoor zou die extra parking het probleem nooit helemaal oplossen.

Tijdens de werken zullen parkeerders hun toevlucht moeten nemen tot beschikbare percelen in de nabije omgeving. Daarom zal parkeren op het braakliggende terrein aan het waterbekken gedurende de aanvraag en de uitvoering van de werken worden gedoogd.

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis is er reeds lang van overtuigd dat de inplanting van een verkeersgebouw een adequate oplossing kan bieden voor de parkeerproblemen in de buurt.
Inmiddels zijn deze week ook de werken aan het voorplein van het ziekenhuis begonnen.
De bedoeling is de verkeersstroom aan de voorkant te optimaliseren en tegelijkertijd veiliger en aantrekkelijker te maken voor zwakke weggebruikers.

Bovengenoemde initiatieven kaderen in het bredere strategisch plan van het Sint-Dimpna Ziekenhuis. Zo werd enkele maanden geleden de volledig vernieuwde F-vleugel gefaseerd in gebruik genomen. De vleugel biedt ruimte aan een volledig vernieuwd slaaplabo en oncologisch daghospitaal.

Materniteit kreeg een uitbreiding met 3 ruime kamers en op de derde verdieping werden 4 speciale isolatiekamers ingericht voor patiënten met acute leukemie.
Naast verscheidene technische ruimtes voor nutsvoorzieningen, werd ook een gespecialiseerd lokaal uitgebouwd voor de bereiding van specifieke medicijnen tegen kanker.
Op het gelijkvloers is naast het nierdialyse-centrum een volledig nieuwe en ruime consultatie cardiologie gecreëerd.

Ook binnen het 'oude' ziekenhuis is een constante modernisering gaande. De afdeling radiologie kreeg naast nieuwe, medische apparatuur ook een facelift qua infrastructuur. Hetzelfde geldt voor de consultatie orthopedie en heelkunde. Weldra wordt ook gestart met de totale herinrichting van de lokalen van de oude consultatie cardiologie. Deze krijgen dan een nieuwe bestemming. Daarnaast ligt ook de uitbouw van een vernieuwde couveuse-afdeling in het verschiet.

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis organiseert op 16 juni een infoavond voor de naaste buurtbewoners. Op die informatieavond zal het ziekenhuis ingaan op de stapel staande activiteiten.