Op zondag 12 september om 12.30u zal 'de Fik' uit de Sint-Martinusparochie in Olen weer zingen tijdens een doopviering, waarbij hij zichzelf begeleidt op gitaar. Dat wordt zijn... 1000e keer.

Doopvieringen

'Ruim 20 jaar lang is Victor Eyckmans (alias 'de Fik') uit de Grove Denstraat in Olen-Centrum muzikaal actief tijdens de doopvieringen in de Sint-Martinuskerk', zegt diaken Cis Marinus.

'Toen ik hem twee decennia geleden vroeg of hij dat wilde doen, aarzelde Fik niet. Gedurende tien jaar verzorgden ze de doopvieringen met zijn tweeën.

De laatste tien jaar is ook koster Edwin Klerkx telkens van de partij. Fik, Edwin en Cis hebben elk hun eigen taken voor, tijdens en na de viering, waarbij Fik het muzikale deel voor zijn rekening neemt.

Samen staan ze in voor een verzorgde doopviering voor de kinderen van de Sint-Martinusparochie én van (ver) daarbuiten. Enkele jaren geleden zelfs een kindje uit Parijs.'

Op verplaatsing

'Aanvankelijk gingen Cis en Fik ook dopen 'op verplaatsing': in andere kerken, in kapellen, bij hoge uitzondering zelfs 'ten huize van'.

Enkele keren in een materniteit en in een universitair ziekenhuis. Op een zomerse zondagnamiddag werd Cis ooit, samen met de moeder van de dopeling, tegengehouden door de politie, toen ze per auto langs een klein wegeltje (verboden voor verkeer) naar een boskapel reden, terwijl de familieleden daar te voet naartoe wandelden.

De agenten dachten dat ze iets anders van plan waren... Het dopen op verplaatsing was om velerlei redenen echter niet aangewezen en sinds vele jaren gaan alle doopvieringen door in de stemmige Sint-Martinuskerk van Olen-Centrum.'

Duizendpoot

'Fik is een echte muzikale duizendpoot. In zijn jonge jaren speelde hij in een muziekgroepje. In de Sint-Martinusparochie raakte hij ruim 40 jaar geleden betrokken bij de wekelijkse kinder- en gezinsvieringen, die hij jarenlang muzikaal begeleidde.

Dat doet hij nu nog steeds tijdens de (voorbereidende) vieringen van de eerste communie en het vormsel, tijdens de vieringen van de Chiro, en occasioneel tijdens huwelijksvieringen, jubilea en uitvaartdiensten.

Hij was lid van het koor 'Con Bravura', leidde het kinderkoor 'De Kadullekes' en is de bezieler van initiatieven als 'Olen zingt' (samenzang in een spiegeltent op het dorpsplein) en 'Olense jeugd op het podium', waarbij jongeren de kans krijgen om op te treden.

Hij leerde vele tientallen jongeren gitaar spelen, die dan vaak de kans kregen om samen met hem vieringen muzikaal te begeleiden.

Met zijn huidig groepje 'Fik and Friends' verzorgt hij optredens bij allerlei gelegenheden en samenzangmomenten in het WZC Zilverlinde in Olen-Centrum.'

Meer

Op zondag 12 september zingt Fik voor de 1000e keer in een doopviering. Eigenlijk zijn het er zelfs meer, want de doopsels buiten de parochiekerk zijn er niet bijgeteld.

In totaal zal hij om en bij de 1100 doopvieringen op zijn actief hebben. Na de 1000e in de kerk van Sint-Martinus-Olen zullen Fik, Edwin en Cis met hun respectievelijke partners 's avonds de benen onder de tafel steken voor een etentje, waarbij er uiteraard heel wat herinneringen opgehaald zullen worden.'