U bent hier

Site Verheyen : groen licht voor podiumzaal van €2 miljoen

Herenthout
22.12.2018 - 19.23u
Door: Mark Jaspers

De geschiedenis van de podiumzaal op de site Verheyen gaat terug tot het begin van de legislatuur '13-'18. Toen CD&V nog in de oppositie zat ('07-'12) was er een podiumzaal voorzien aan de sportvoorzieningen aan 't Kapelleke.

Bij het begin van deze legislatuur heeft CD&V er echter op aangedrongen om een podiumzaal dichter bij het centrum te voorzien. De argumenten hiervoor waren de centrumfunctie ervan en meer sociale controle. De nood aan een degelijke podiumzaal was groot.

Op aangeven van CD&V werd dan in maart 2015 de site Verheyen (winkel- en woonruimte met een magazijn), die mooi aansluit op andere gemeentelijke eigendommen zoals Huis Driane en de St-Gummaruskapel, hiervoor verworven tegen de prijs van 950.000 euro. Hierop werd nog een leegstandsubsidie bekomen van 160.000 euro.

Als ontwerper werd Evolta aangesteld. Bij het ontwerp van de podiumzaal werden de podiumverenigingen nauw betrokken.

Vooraleer de bouwaanvraag werd ingediend kon de oude magazijnruimte al nuttig aangewend worden als tijdelijke kerk en nadien als opslagruimte voor de heemkring.
Op 9 juli van dit jaar kon de omgevingsvergunning eindelijk door het schepencollege worden afgeleverd.

Tijdens het daaropvolgend openbaar onderzoek werden er een aantal klachten van enkele buurtbewoners ontvangen die zich zorgen maakten over eventuele geluidshinder, nachtlawaai en verkeershinder.

Hierover volgende eind november een hoorzitting op de provincie. Dit was voor CD&V het sein om alles in het werk te stellen om maximaal aan deze verzuchtingen tegemoet te kunnen komen en om met de nodige argumenten en verduidelijkingen de provincie alsnog te overtuigen om de vergunning te verlenen.

Zo werd er beslist om met houten, geluiddempende, wanden te werken en werd het maximum geluidsniveau voor de zaal teruggebracht tot 95 db. Daarbovenop kwam het engagement om de activiteiten met versterkte muziek te spreiden over Ter Voncke en de nieuwe podiumzaal.

Deze laatste zal namelijk prioritair gebruik worden voor de zachtere podiumkunsten. Ook de mobiliteitstoets werd nog eens extra in de verf gezet.

CD&V is dan ook verheugd dat de vele inspanningen van de laatste weken de deputatie hebben kunnen overtuigen om de vergunning toch te verlenen.
Nu kan er eindelijk verder werk gemaakt worden van dit prachtige project. (m)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto