In september start in AZ Turnhout een uniek proefproject om medische stalen en medicatie tussen de ziekenhuiscampussen te vervoeren met drones.

AZ Turnhout, Stad Turnhout en droneserviceprovider Skyports testen gezamenlijk een nieuwe logistieke dienst waarbij medische producten worden getransporteerd met drones.

De drones van Skyports zullen geneesmiddelen, weefsel- en bloedstalen vervoeren tussen de ziekenhuiscampussen. Normaal gezien gebeurt dat vervoer via traditioneel grondtransport. De ambitie van de projectpartners is om in september met de eerste vluchten te starten.

"Het dronetransport heeft een enorm voordeel op het vlak van snelheid en efficiëntie van medische leveringen", zegt Duncan Walker, managing director van Skyports. "Geen files, geen vertragingen op drukke wegen en geen logistieke wachttijden, waardoor uiteindelijk de patiënt minder lang zal moeten wachten op een diagnose of levensreddende medicatie.

Griet Braekmans, facilitair directeur AZ Turnhout "Wij zijn als ziekenhuis natuurlijk heel enthousiast over dit proefproject. We zijn steeds op zoek naar nieuwe duurzame oplossingen om onze logistieke stromen te optimaliseren.

Door de oprichting van de verschillende ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen zullen ziekenhuizen in de toekomst steeds meer op elkaar afgestemd moeten zijn. Met drones kunnen we patiëntenzorg op maat leveren en een betere samenwerking tussen ziekenhuizen mogelijk maken.

Medicatie en stalen zullen sneller op de juiste plaats zijn waardoor patiënten en artsen sneller de resultaten kennen. We zullen de drones tijdens een proefperiode van 1 maand vooral inzetten voor vervoer van stalen, weefsels en andere transporten tussen de labo's op beide campussen. In een latere fase sluiten we niet uit dat we ook drones gaan gebruiken voor ander transport tussen de ziekenhuiscampussen en externe partners of andere ziekenhuizen."

Skyports werkt momenteel samen met ziekenhuizen en zorgverleners op verschillende locaties in Europa en Afrika om een medisch dronenetwerk op te zetten dat levens zal helpen redden en de toegang tot essentiële medische diensten voor patiënten moet verbeteren.

Skyports managing director Duncan Walker: "We zijn trots om nauw samen te werken met het ziekenhuis en Stad Turnhout. We kijken ernaar uit om als voorlopers in België de meerwaarde te laten zien van drones in de medische sector. Door deel te nemen aan het 'Smart City Initiative' van de EU hopen we bij te kunnen dragen aan de opbouw van een rendabel commercieel ecosysteem in Europa."

"We zullen de inwoners nog uitgebreid informeren voordat de vluchten van start gaan", zegt Marc Boogers, schepen van Mobiliteit van Stad Turnhout. Stad Turnhout zoekt naar nieuwe vormen van mobiliteit.

"Enerzijds worden we allemaal geconfronteerd met toenemende files, anderzijds onderkennen meer en meer mensen het belang van duurzame alternatieven die het milieu minder belasten dan auto- en vrachtverkeer. Als stadsbestuur nemen we onze verantwoordelijkheid en onderzoeken we hoe we het verkeer in onze stad in steeds hogere mate efficiënt, milieusparend, veilig en betaalbaar kunnen maken.

Het proefproject met dronetransporten past helemaal in dat kader. Stedelijke luchtmobiliteit is nog nieuw in België, maar we geloven dat die een rol kan spelen in een vlotte en duurzame mobiliteit. Zo maken we ook onze pioniersrol als Smart City opnieuw waar, nadat we eerder al deelnamen aan bijvoorbeeld een project om de verkeersstromen te optimaliseren.

Bovendien hebben we ons, door het burgemeestersconvenant te ondertekenen, ertoe geëngageerd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 % te verminderen. En dat mag geen loze belofte zijn."

Het project maakt deel uit van een EU Smart City-initiatief voor Urban Air Mobility (EIP-SCC) met 42 steden in heel Europa. Het Turnhout-project zal één van de eersten in zijn soort zijn om dronevluchten tussen ziekenhuizen actief uit te testen. Bij een positief resultaat kan het na verloop van tijd leiden tot permanente droneoperaties op grotere schaal.

Meer info over het 'European Smart City Initiative on Urban Air Mobility' vindt u op https://eu-smartcities.eu/initiatives/840/description