U bent hier

Slachthuis Sus Campiniae Oevel krijgt toch omgevingsvergunning

Vlaanderen | Westerlo
08.01.2020 - 15.22u
Door: Herman Gezelle

Slachthuis Sus Campiniae kreeg vandaag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de omgevingsvergunning. Hierbij volgde de minister het gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus Campiniae : 'We zijn verheugd met dit gunstige besluit  We blijven ons inzetten op het verder beperken van onze impact op de omgeving door te investeren in bijkomende maatregelen.'

Verloop procedure

'Na de beslissing van toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege in december 2018 om de eerder verworven milieuvergunning van Sus Campiniae (daterend van 2015) niet bijkomend te motiveren na een arrest van de Raad van State, diende Sus Campiniae op 18 februari 2019 een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag in bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Deze laatste kende Sus Campiniae, op basis van de gunstige adviezen van verschillende geconsulteerde onafhankelijke instanties, unaniem de vergunning toe op 18 juli 2019.

Na de toekenning van deze vergunning werd een beroepsprocedure ingesteld, waarna het aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) was om een advies te formuleren aan de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving  Demir.

De GOVC bracht een positief advies uit. De minister kent nu op haar beurt, op basis van dit advies van de GOVC, de Omgevingsvergunning toe aan het slachthuis.

'Dat Sus Campiniae thuishoort op het industrieterrein in Oevel, werd ook reeds
herhaaldelijk bevestigd in de gunstige adviezen van de verschillende geconsulteerde onafhankelijke milieu-instanties en bovendien bekrachtigd in onze definitief verworven bouwvergunning", vervolgen Dirk Nelen en Dany Cornelis.

Bijkomende investeringen

'Een essentieel onderdeel van de nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag was een nieuw Milieueffectenrapport (MER). Deze nieuwe MER-studie stelde de experten in staat om de voorspellingen die gemaakt werden in het vorige MER (vóór de bouw van het slachthuis) te toetsen aan de huidige, werkelijke situatie aan de hand van concrete metingen en enkele bijkomende aanbevelingen te formuleren.

Op basis van deze adviezen van de MERexperten stelde Sus Campiniae in haar nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag bijkomende inspanningen voor in de vorm van extra investeringen, met name: het plaatsen van extra luchtwassers op de ventilatielucht van de stallen, verdere optimalisatie van de bestaande luchtwasser, het plaatsen van een biofilter op de waterzuivering en de
aanleg van een nieuwe toegangsweg, inclusief groenbuffer tegenover het kerkhof, voor de aanvoer van de varkens.

In totaal voorziet Sus Campiniae voor 1 miljoen euro aan extra
investeringen om de impact van het bedrijf verder terug te dringen.

Met de bijkomende investeringen die we voorzien investeert Sus Campiniae nog verder om de impact van het bedrijf terug te dringen en ons maatschappelijk draagvlak nog verder uit te breiden. Voor ons is dit maatschappelijk draagvlak, dat een aanzienlijke omvang kent zoals vorig jaar bleek uit een petitie, erg belangrijk.

Al van vóór de start van de bouw van ons slachthuis, communiceren wij daarom op regelmatige basis transparant met bewoners van de regio en onze buren op het bedrijventerrein via nieuwsbrieven, een online en telefonisch meldpunt, organiseerden we een 'Openburendag', en bieden wij nu ook een modern en toegankelijk infoplatform via onze recent vernieuwde website en recent gelanceerde LinkedIn-pagina", aldus nog Dirk Nelen en Dany Cornelis van Sus. (pp) Foto SC/N.

imageMeer nieuws

Startups - Agoria : 'Achtergestelde leningen en snellere betaling van innovatiesubsidies'

Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 01.04.2020 - 13.30u

Met meer dan 20.000 kijkers Sportoase TV ‘FIT vanuit mijn kot’

Met meer dan 20.000 kijkers Sportoase TV ‘FIT vanuit mijn kot’
Kempen regio | Vlaanderen 01.04.2020 - 13.23u

Fort Kessel blijft gesloten tot 12 mei

Fort Kessel blijft gesloten tot 12 mei
Lier regio | Nijlen regio 01.04.2020 - 13.21u

Githo Nijlen maakt en verdeelt 950 gelaatsmaskers

Githo Nijlen maakt en verdeelt 950 gelaatsmaskers
Nijlen regio 01.04.2020 - 09.55u

Kris Sterkens nieuwe CEO van Janssen Pharmaceutica

Kris Sterkens nieuwe CEO van Janssen Pharmaceutica
Nationaal | Turnhout regio 01.04.2020 - 09.10u

Seks in tijden van corona: voor velen de grote afwezige

Seks in tijden van corona: voor velen de grote afwezige
Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 31.03.2020 - 22.13u

4 mannen die naar politie spuwden blijven in de cel

Kempen regio | Provincie Antwerpen 31.03.2020 - 20.29u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto