In België hebben er vorig jaar zes nucleaire anomalieën plaatsgevonden. Dat blijkt uit gegevens van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Net zoals in 2018 gebeurde er geen enkel nucleair incident of ongeval.

De nucleaire waakhond FANC ziet toe op de veiligheid van alle nucleaire installaties in ons land, zoals de kerncentrales in Doel en Tihange, maar ook de nucleaire onderzoekscentra. Onvoorziene gebeurtenissen in die installaties deelt het FANC in op de International Nuclear and Radiological Event Scale - of de INES-schaal - op basis van hun ernst.

Die INES-schaal bestaat uit zeven niveaus, van "anomalie" (niveau 1) tot "ernstig ongeval" (niveau 7). Vanaf niveau 2 wordt er gesproken over een "incident", vanaf niveau 4 over een "ongeval".

In 2019 vonden er in België in totaal slechts zes nucleaire gebeurtenissen plaats. Die werden allemaal als "anomalie" ingedeeld. Het gaat om twee meldingen bij het onderzoekscentrum JRC Geel - waar bij graafwerken een gasleiding en een hoofdvoedingskabel werden geraakt - en telkens één bij Doel 3 (probleem met een verwarmer), Tihange 2 (probleem met het sproeisysteem), Belgoprocess (probleem met de ventilatie) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK).

Bij het SCK in Mol raakte een capsule met Selenium-75 beschadigd. Een "klein deel" van de radioactieve isotoop kwam in de atmosfeer terecht via de ventilatie. De "radioactieve uitstoot was zeer beperkt" waardoor "maatregelen om de bevolking en de voedselketen te beschermen niet nodig waren", aldus het FANC

Net zoals in 2018 (dertien anomalieën) gebeurde er vorig jaar geen enkel nucleair incident of ongeval. In 2017 was dat wel het geval. Toen vond er naast acht anomalieën ook één incident (niveau 2) plaats.

Het ging om het transport van een slecht verpakte radioactieve zending, die als vracht had meegevlogen in een passagiersvlucht tussen Caïro en Zürich en tussen Zürich en Brussel.

In 2016 vonden vijftien voorvallen plaats (allemaal niveau 1), in 2015 zestien voorvallen (waarvan twee van niveau 2) en in 2014 achttien (waarvan vier van niveau 2). (Belga)