De sluiting van Plastic Omnium Automotive in Herentals kan sneller gaan dan eerst gedacht. Mogelijk sluit het bedrijf al in juli 2013 de deuren. Dat is na het bouwverlof. 92 arbeiders en 30 bedienden verliezen hun job.

Subsidies aan Vauxhall

Senator Martine Taelman ondervroeg dondernamiddag Minister van Buitenlandse zaken Reynders in de Senaat over mogelijke protectionistische voorwaarden die mede aan de basis zouden liggen van de sluiting van het bedrijf Plastic Omnium Automotive uit Herentals.

De Britse overheid zou volgens de vakbonden aan subsidies voor Vauxhall de voorwaarde hebben verbonden dat de onderdelen voor de Astra-modellen die in de plaatselijke fabriek worden geproduceerd eveneens uit het VK moeten komen.

Hierdoor zullen meer dan 120 werknemers hun job verliezen.


Protectionistisch

Senator Martine Taelman kaartte dit probleem dan ook aan bij de minister van Buitenlandse Zaken, die ook bevoegd is voor Buitenlandse Handel. Protectionistische maatregelen gaan immers regelrecht in tegen de grondvesten van de EU.

Minister Reynders kondigde aan dat hij een onderzoek zal opstarten naar de wettelijkheid van de subsidies die in het Verenigd Koninkrijk worden verschaft en de voorwaarden die eraan gekoppeld zouden worden. Na een grondige analyse kan de zaak dan aanhangig worden gemaakt bij de Britse autoriteiten of bij de Europese Commissie.

“Ik ben bijzonder verheugd dat minister Reynders deze zaak ter harte zal nemen,” aldus Senator Taelman. “Protectionistische maatregelen zijn immers totaal contraproductief en binnen de Europese vrije markt absoluut ontoelaatbaar.”