Vandaag is de crisiscel opnieuw bijeengekomen om de situatie in de gemeentelijke basisschool in Hulshout te bekijken.

Na een vermoedelijke besmetting van een leerling in een ander leerjaar, lijkt het virus zich over de klassen heen te verspreiden.

Daarom werd beslist de hele vestiging van de Strepestraat uit voorzorg te testen en ook in quarantaine te plaatsen.

De ouders van de kinderen die naar school gaan in de vestiging Strepestraat worden door de school geïnformeerd over het verloop hiervan en de noodzakelijke quarantaineperiodes.

Belangrijk: Het is dus niet zo dat in alle klassen van de Strepestraat besmettingen voorkomen. De leerlingen worden uit voorzorg in quarantaine geplaatst en getest.

Gezinsleden

Zolang er binnen het gezin geen symptomen of bevestigde besmettingen zijn, hoeven ouders en overige gezinsleden niet in quarantaine. Op basis van nieuwe inzichten hebben experts van het Agentschap Zorg en Gezondheid in een nieuwe richtlijn gesteld dat niet het hele gezin, maar enkel de leerling zelf, in quarantaine dient te gaan.

Vestiging Grote baan

In de vestiging Grote Baan zijn geen besmettingen gekend. Deze vestiging blijft open. De situatie in deze vestiging wordt zeer nauw opgevolgd.

Noodopvang

Voor de leerlingen van de vestiging Strepestraat kan in deze situatie geen noodopvang voorzien worden.

Let op!

Heeft iemand in uw gezin ziektesymptomen, contacteer dan direct uw huisarts!
Blijf uw sociale contacten maximaal beperken en de algemene coronarichtlijnen volgen.