Vandaag is gebleken dat er in de buitenschoolse kinderopvang van Westmeerbeek 5 kinderen besmet zijn met het coronavirus.

Volgens de richtlijnen van Kind & Gezin en Opgroeien dienen we de kinderopvang met onmiddellijke ingang voor 7 dagen te sluiten.

Dit wil zeggen tot maandag 22 november. Er is ook gebleken dat in het eerste leerjaar van vrije basisschool De Schatkist 5 leerlingen besmet zijn met het coronavirus.

Alle leerlingen van deze klas moeten in quarantaine tot en met dinsdag 23 november 2021. De ouders van de betrokken kinderen werden door het lokaal bestuur en/of de school verwittigd en hebben de nodige instructies ontvangen.

Testen en quarantaine

Volgens de richtlijnen van Kind & Gezin en Opgroeien moeten alle kinderen die op hetzelfde moment als de besmette leerlingen in de buitenschoolse kinderopvang aanwezig waren in quarantaine tot en met 22 november.

Deze kinderen kunnen niet naar jeugdbeweging, sport- of andere buitenschoolse activiteiten. Alle andere leerlingen blijven wel naar school gaan, conform de wettelijke coronarichtlijnen.

Communicatie

Ouders worden op de hoogte gehouden door de school en/of het lokaal bestuur.
Aan alle ouders van leerlingen op de vrije basisschool van Westmeerbeek wordt gevraagd om de sociale contacten voor de zekerheid zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen

In de overige klassen en locaties van de kinderopvang worden de voorzorgsmaatregelen strikt opgevolgd. De lokalen worden verlucht en ontsmet en er is extra aandacht voor handhygiëne.

Het lokaal bestuur en de school heeft begrip voor eventuele ongerustheid die deze situatie met zich meebrengt. De gezondheid en het welzijn van de kinderen en medewerkers vormen op elk moment de absolute prioriteit van de school en het lokaal bestuur.

Gelieve enkel contact op te nemen met de wachtpost indien u klachten of dringende medische problemen heeft', klinkt het.  Foto VBS De Schatkist/N.