U bent hier

Snelheidsregime aangepast op enkele plaatsen in Booischot

Heist op den Berg
23.06.2020 - 19.29u
Door: Mark Jaspers

Onlangs werd de snelheid op de Mechelbaan en in de Broekmansstraat in Booischot naar 50km/uur gebracht. Daarnaast keurde het schepencollege een verlaging van de snelheidslimiet naar 50 km/uur op de IJzerenweg tot aan de rand van de bebouwde kom goed.

Visie

De beslissingen over de aanpassingen van het snelheidsregime zijn gebaseerd op de volgende principes:
• Lokaal verkeer moet veilig en duurzaam kunnen verlopen voor alle gebruikers.
• Elke weggebruiker krijgt zijn plaats in het wegennetwerk.
• De weg wordt zoveel mogelijk ingericht volgens de noden van elke doelgroep.
• Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk via vlotte routes onze gemeente kunnen passeren.
• Er wordt rekening gehouden met het fietsvademecum en de duurzaamheidsdoelstellingen.

Toepassing in Booischot

De N15 is voor Booischot een belangrijke doorgangsroute van waaruit verkeer richting de N10 rijdt. De wegen die daarvoor voorzien zijn, zijn de Kleine Steenweg en de Lostraat. Dat zijn beide wegen van categorie 1: lokale verbindingswegen.

De Mechelbaan en de Broekmansstraat zijn lokale gebiedsontsluitingswegen (categorie 2), dus voor lokaal verkeer. Om te vermijden dat doorgaand verkeer er teveel gebruik van zou maken, heeft het college besloten om dat te ontmoedigen door een beperking van de snelheid.

De aanpassing van de snelheid komt ook ten goede van de zwakkere weggebruikers en van de duurzaamheid.

De uitbreiding van de 50km/u-zone op de IJzerenweg kadert daar ook in. Er zijn in de toekomst aanpassingswerken voorzien waarbij het fietspad zal stoppen ter hoogte van de bebouwing. Om die reden voorzien we nu al een aanpassing van de snelheid.

Gericht op de toekomst

Het lokale bestuur streeft ernaar om deze visie op termijn op zoveel mogelijk plaatsen in de gemeente toe te passen. Het zal wennen zijn voor de burger, maar het toepassen van die regels in heel Heist zal duidelijkheid creëren over welk vervoer waar terechtkan.

Zo zetten we in op de toekomst.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto