De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) vernietigt de weigering van een vergunning voor 2 windmolens op Hoevereveld in Herentals. De raad stuurt het dossier terug naar Vlaams minister Demir (N-VA).

De consternatie in Herentals en deelgemeente Noorderwijk was eind vorig jaar groot toen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een omgevingsvergunning afleverde voor 2 van de 3 aangevraagde windmolens door Engie op Plassendonk in Noorderwijk.

De derde turbine van Engie en de twee van EDF Luminus aan de andere kant van de E313 in Hoevereveld, aan de kant van woonwijk de Molekens, werden geweigerd.

Die beslissing viel in een beroepsprocedure, nadat de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen alle 5 windmolens eerder al had geweigerd.

Maar in feite deed minister Demir over het luik Hoevereveld in november géén nieuwe uitspraak. De Vlaamse overheid oordeelde dat de beroepstermijn verstreken was en de weigering daardoor standhield. EDF Luminus vocht die stilzwijgende weigering aan bij de RvVb.

Deze Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt nu dat de handelswijze van de beroepsoverheid onterecht is.

Nieuwe uitspraak

Dat wil niet zeggen dat er nu wél een vergunning is voor de twee windmolens van EDF Luminus, alleen dat de Vlaamse overheid een nieuwe, gemotiveerde uitspraak over het beroep moet doen.

Tijdens het laatste openbaar onderzoek in de zomer van vorig jaar kwamen er 227 bezwaarschriften tegen de aanvraag voor Hoevereveld binnen, dankzij het aanhoudende protest van de burgerbewegingen Samen Sterk en Stroomafwaarts.

Er kwamen samen 526 bezwaren (Hoevereveld én Plassendonk) binnen.

'Onze raadsman had vooraf al gewaarschuwd dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen die weigering wel eens zou kunnen weerleggen', onderstreept Nathalie Van Sande van de actiegroep. 'Die procedure kan dus nog maar eens worden overgedaan.

Intussen is onze beroepsprocedure bij de raad over de toegekende windmolens voor Plassendonk nog hangende. Daarnaast hebben we ook nog altijd een procedure lopen bij het Grondwettelijk Hof."  (Tek. Engie)

Wordt vervolgd. (nvs)