De MR-politica Sophie Wilmès volgt Charles Michel op als eerste minister in lopende zaken. De huidige regering in lopende zaken heeft beslist dat ze aan de koning voorgesteld zal worden als de nieuwe premier van de federale regering.

De 44-jarige Wilmès wordt de eerste vrouwelijke premier van België ooit. MR-fractieleider in de Kamer David Clarinval zal Wilmès vervangen als minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid. (VRTNWS)