David Geerts, Hilde Cools en Kelly Van Tendeloo zijn de drie trekkers van de Sp.a die vermoedelijk onder de nieuwe partijnaam Progressief Heist volgend jaar naar de kiezer trekken. Progressief Heist hoopt kartel te vormen met Groen Heist.

Progressief Heist legt de klemtoon op mens, milieu en maatschappij.

Progressief Heist zal daarom bij de Heistenaren peilen naar wat hen bezig houdt: hoe denken de burgers, de buurt- en wijkcomités, actiegroepen, .... ?

De drie hebben al één concreet aandachtspunt: minder of liefst geen wagens op het Cultuurplein in de Bergstraat en die parkeerplaatsen vervangen door groen. Al kunnen de drie misschien dat nu nog realiseren omdat ze mee de bestuursmeerderheid vormen.