De Sp.a-jongeren hebben tijdens de eetdag van hun partij een actie 'propere handen' gehouden.

Sinds 11 maart 2009 is het Europese test- en handelsverbod voor diergeteste cosmetica van kracht. Vanaf 2013 mogen in de EU geen cosmeticaproducten meer verkocht worden waarvoor men dieren ziek maakt of vergiftigt. Ook de ingrediënten zijn vanaf dan niet meer op dieren getest. We naderen 2013 en alweer pleiten sommige kringen voor uitstel tot 2023. Dat is onaanvaardbaar.

Mening Herentalse sp.a-jongeren
De Herentalse sp.a jongeren vinden niet dat onze stad moet wachten tot 2013 (of langer?) om dierproefvrije producten aan te kopen. Dagelijks vloeit er heel wat zeep over Herentalse handen en worden vloeren gereinigd met poetsmiddelen. Aan deze producten kleeft bloed, het bloed van dieren die in slechte omstandigheden allerlei nieuwe middeltjes moeten uittesten. Dat kan en moet beter.

“De Europese Coalitie voor de Beëindiging van Dierproeven (ECEAE), riep de ‘Humane Cosmetics Standard’ (HCS) in het leven.  De producenten die de HCS onderschrijven, verbinden zich ertoe dat hun producten niet (meer) getest worden op dieren, noch het eindproduct noch de ingrediënten. Ik pleit ervoor dat onze stad zulke producten aankoopt en aanprijst.“

Actie
Om hun ideeën kracht bij te zetten, ondernamen de sp.a jongeren op 4 maart een actie. Tijdens de jaarlijkse eetdag van sp.a kochten zij zelf dierproefvrije zeep aan. Via de spiegelcampagne “Propere handen” overtuigden zij de aanwezigen van het belang van dierproefvrije producten. Want niemand wil dat er bloed aan zijn pas gewassen “pollekes” kleeft. Het is tijd dat Herentals letterlijk en figuurlijk propere handen krijgt. 

Op de foto's : Tom Olyslaegers, Liese Bergen, Kim Van Vaerenbergh en Nico Belmans.