Vanavond werden in Herentals de lijsten van sp.a voor de provinciale verkiezingen van 14 oktober voorgesteld en goedgekeurd. Inga Verhaert die vandaag gedeputeerde is voor de provincie Antwerpen trekt samen met gedeputeerde Rik Röttger de lijst in het kiesarrondissement Antwerpen.

'Antwerpen krijgt bovendien een sterk duo dat de lijst duwt met Monica De Coninck en voormalig rector van de UA Alain Verschoren,' zegt zegt Charis De Craene, sp.a-woordvoerder.

'In kiesarrondissement Mechelen trekt Murat Öner de lijst en is Maya Detiège duwer, Tomas Sergooris is dan weer lijsttrekker in arrondissement Kempen met Caroline Gennez en Jan Bertels als duwers.

'Onder luid applaus stemden de aanwezigen vanavond in met de lijst en het kader waar sp.a mee naar de provincieraadsverkiezingen trekt in oktober,'

Fauzaya Talhaoui, huidig fractieleider Frank Geudens en provincieraadslid Greet Van Gool vervolledigen de top vijf op de lijst in het kiesarrondissement Antwerpen op plaats drie, vier en vijf.

Gedeputeerde Inga Verhaert over de duwers op de lijst: "Ik ben heel erg blij met Monica en Alain op de provinciale lijst. Ik ken ze beiden als ernstige beleidsmensen die weten wat het is om te besturen en ook het provinciale niveau naar waarde schatten. Los daarvan heb ik voor beiden ook persoonlijk een grote waardering. Alain ken ik als een van mijn eerste leidinggevenden die ook mee aan de wieg stond van een eengemaakte universiteit Antwerpen. Mijn respect voor Monica is bijzonder groot, ze is zonder meer een ijzersterke dragende kracht binnen de partij."

Voormalig minister en huidig federaal parlementslid Monica De Coninck duwt de lijst: "In mijn vorige functies heb ik het belang van de provincie gezien. Ze zijn groot en klein tegelijk en dienen als proeftuin voor inspirerende projecten bijvoorbeeld op vlak van onderwijs. Op vlak van mobiliteit of waterbeleid spelen ze een verbindende rol tussen lokale besturen en andere stakeholders."

Gedeputeerde Rik Röttger is opgetogen: "Van Kalmthout tot Boom. Boven, onder of in 't Stad. Met deze lijst presenteren we een pak ervaring en enthousiasme, maar bovenal engagement voor een beter bovenlokaal beleid. We werken aan kwaliteit van onze omgeving. We werken ook aan duurzame mobiliteit, groene stroom en belevingsvolle landschappen want die zorgen voor gezonde mensen. We geven kansen aan jonge Antwerpenaren op de arbeidsmarkt en voor het leven. Voor dat tikkeltje meer in de provincie zijn socialisten nodig."

'Harde werkers in de achtergrond'

'Sinds 1968 leverde sp.a telkens provincieraadsleden en bestuurders in de provincie Antwerpen. Met een duidelijke visie op onderwijs, groene energie, mobiliteit en klimaat- en waterbeleid liet de sp.a fractie zich afgelopen zes jaar opmerken. Ook voor de komende zes jaar wil sp.a zich inzetten voor de provincie die fungeert als stuwende streekmotor.

Als legitiem verkozen bovenlokaal bestuur is de provincie Antwerpen de regisseur en aanjager van het gebiedsgericht beleid, zonder het beleid van Vlaanderen uit het oog te verliezen en altijd in nauwe samenwerking met lokale besturen en intercommunales.' (pb) foto © Sacha Jennis