U bent hier

SPAAK : '4 eisen voor goed lokaal armoedebestrijdingsbeleid'

Herentals
15.05.2018 - 13.59u
Door: Mark Jaspers

De juiste visie op armoede is belangrijk. De manier waarop we onze maatschappij uitgebouwd hebben, brengt armoede met zich mee. Armoede bannen vergt dan ook een fundamentele wijziging.

'Armoedebestrijding vraagt een integrale en structurele aanpak. Kinderen in armoede groeien op in gezinnen in armoede. Gezinnen in armoede worden geconfronteerd met problemen op meerdere domeinen tegelijk.

Armoede is geen leefstijl-probleem of een probleem van gebrek aan vaardigheden. Uiteraard mag hierover een aanbod zijn, maar op de armoedecijfers heeft dit nauwelijks effect.

Politieke structuren evolueren. Lokale overheden krijgen steeds meer bevoegdheden en moeten/kunnen eigen keuzes maken. Daar waar de federale en Vlaamse overheid tekort schiet, moet het lokale bestuur verantwoordelijkheid opnemen.

SPAAK: 4 erkende "verenigingen waar armen het woord nemen".

De kerntaak van een vereniging is om vanuit de leefwereld van mensen in armoede in dialoog te gaan met anderen. Wij zijn dus goed geplaatst om knelpunten te signaleren en aanbevelingen te formuleren, meer inzicht in armoede te verschaffen, een signaalfunctie op te nemen, ...

Armoedeverenigingen mogen niet herleid worden tot uitvoerders van lokaal beleid, hulpverleners of toeleiders naar lokaal aanbod.

EEN MENSWAARDIG INKOMEN VOOR IEDEREEN

Het optrekken van de minimumuitkeringen en minimumlonen is het werk van de federale overheid. Wij vragen dat elke gemeente en OCMW steunmaatregelen uitwerkt zodat mensen een menswaardig inkomen hebben.

MEER KWALITEITSVOLLE, BETAALBARE EN ENERGIEZUINIGE WONINGEN

Huur en energie zijn enorme kosten voor mensen in armoede. Veel huurders betalen dan ook een te groot aandeel van hun inkomen aan huur en energie en/of zoeken hun toevlucht tot minder kwaliteitsvolle woningen. Een goede woning is een basisrecht en voorkomt problemen. We vragen dan ook meer aangepaste en betaalbare woningen voor mensen die het moeilijk hebben.

UITBREIDING VAN DE VRIJETIJDSPAS

We vragen een niet-stigmatiserende Kempische Uitpas en op termijn een Vlaamse Uitpas. Deze pas geeft recht op vermindering bij alle cultuur-, vrije tijds- en sportactiviteiten. Vrije tijd is een grondrecht.

BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG

De derdebetalersregeling is reeds verplicht bij de huisarts voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Wij vragen een uitbreiding van de derdebetalersregeling voor andere medische en paramedische disciplines: tandartsen, kinesisten, logopedisten, specialisten, ....

SPAAK vraagt ook aan de lokale besturen om druk uit te oefenen op de groep van niet-geconventioneerde artsen om de conventie toe te passen voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Anders is gezondheidszorg onbetaalbaar voor mensen in armoede.'

imageMeer nieuws

Jaagpad aan Lu terug open vanaf 24 mei

Herentals 24.05.2018 - 15.52u

3 dagen na elkaar "code oranje"

3 dagen na elkaar "code oranje"
Kempen regio | Vlaanderen 24.05.2018 - 15.13u

Lutgart Simoens 90! Proficiat 'Engel van Vlaanderen'

Lutgart Simoens 90! Proficiat 'Engel van Vlaanderen'
Provincie Antwerpen | Vlaanderen 24.05.2018 - 15.11u

Wat te doen bij warm weer? 30°C in het weekend

Wat te doen bij warm weer? 30°C in het weekend
Herenthout | Kempen regio | Neteland 24.05.2018 - 12.01u

Nieuwtjes schepencollege Geel

Nieuwtjes schepencollege Geel
Geel 24.05.2018 - 09.58u

Schoolfeest (W)Onderwijs

Schoolfeest (W)Onderwijs
Herentals 24.05.2018 - 09.55u

Ecofeest in Herenthout

Herenthout 24.05.2018 - 09.54u

Dorpsdebat Wensbeeld Lille-Poederlee

Dorpsdebat Wensbeeld Lille-Poederlee
Lille 24.05.2018 - 08.42u

Opendeurdag Arkades basisschool

Opendeurdag Arkades basisschool
Herentals 23.05.2018 - 21.40u

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Webdesign door Intracto