App voor medische monitoring verlicht druk op ziekenhuizen

De 5 spoeddiensten van GZA en ZNA gaan COVID-patiënten opvolgen in hun thuisomgeving. Via de app CovidCare@Home geven deze patiënten 3 keer per dag een aantal vitale waarden of parameters door aan een team op de spoeddienst.

Dankzij deze aanpak kunnen ze sneller ontslagen worden uit het ziekenhuis of een opname vermijden. Zo heeft het ziekenhuis meer medewerkers en bedden ter beschikking voor patiënten die wel opgenomen moeten worden. Op termijn komen ook andere ziektebeelden hiervoor in aanmerking.

Gemoedsrust en ademruimte

Door de opname van bijzonder veel COVID-patiënten stonden de ziekenhuizen de twee voorbije golven onder grote druk. De belasting op de verpleegteams werd nog zwaarder doordat een COVID-patiënt tot twee keer zoveel medewerkers vereist.

Op de piekmomenten waren in ZNA en GZA samen 363 (april) en 347 (november) COVID-patiënten opgenomen en kwam het maximum aan COVID-bedden in zicht.

Om meer ademruimte te scheppen, gebruiken ZNA en GZA voortaan de medisch gecertificeerde app CovidCare@Home. Hiermee kunnen COVID-patiënten in hun thuisomgeving herstellen of langer thuis blijven.

Zo genieten patiënten die aan de beterhand zijn of niet opgenomen moeten worden van de rust van hun vertrouwde omgeving. Daarnaast verlicht de app de druk op de zorgverleners.

Voor dit project werken beide ziekenhuizen eveneens samen met de eerstelijnszorg. Zo zijn de huisartsen het eerste aanspreekpunt en hebben zij ook steeds toegang tot de geregistreerde vitale parameters van hun patiënten, bijvoorbeeld voor het maken van therapeutische keuzes.

De thuisverpleegkundige kan ingeschakeld worden om de patiënt te helpen bij het doorgeven van de parameters.

Vijf ziekenhuissites in de stad

Fons Duchateau, voorzitter ZNA: "Een proefproject op de spoed van ZNA Stuivenberg heeft aangetoond dat sommige COVID-patiënten ook thuis kunnen opgevolgd worden.

Zo scheppen we ruimte voor onze medewerkers en mensen die wel een opname nodig hebben. Daarom gaan we samen met onze netwerkpartner GZA het systeem inzetten op drie bijkomende spoeddiensten.

Ook de COVID-patiënten van ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim kunnen op termijn meedoen. GZA is al gestart op de campussen Sint-Vincentius en Sint-Augustinus."

Daarnaast test GZA CovidCare@Home inmiddels ook uit voor de opvolging van patiënten die al op een COVID-afdeling verblijven, maar mogelijk sneller naar huis kunnen mits opvolging via telemonitoring.

CovidCare@Home van Byteflies is een van de innovatieve oplossingen die vorig jaar financiële steun kregen van stad Antwerpen om de economie toekomstbestendig te maken.

Schepen voor Economie, Innovatie en Digitalisering Claude Marinower:
"Een digitale toepassing met ruimere mogelijkheden die de druk verlaagt op het zorgpersoneel en de patiënt meer gemoedsrust en comfort geeft, net op het moment dat dat extra hard nodig is: als stad hebben we snel de nodige middelen vrijgemaakt om patiënten vóór of na hun ziekenhuisopname te kunnen opvolgen via telemonitoring.

De geleverde opvolgkits blijven permanent ter beschikking van de ziekenhuizen, ook voor andere ziektedomeinen dan COVID-19. Zo helpen we ook innovatieve bedrijven om verder te groeien en waar mogelijk te internationaliseren."

Box met meetinstrumenten

Een patiënt die zich op de spoed aanbiedt met lichte tot matige COVID-symptomen en voldoet aan de voorwaarden, kan gebruikmaken van deze oplossing. De voorwaarde is dat de patiënt gezond genoeg is om thuis te herstellen. Hiervoor beantwoordt de patiënt eerst een medische vragenlijst.

Als een arts oordeelt dat de patiënt in aanmerking komt, krijgt hij een box met medische meettoestellen mee naar huis. Het gaat om een saturatiemeter (meet het zuurstofgehalte in het bloed) en een thermometer.

Drie keer per dag meten

Drie keer per dag meet de patiënt vier waarden: de temperatuur, hoeveelheid zuurstof in het bloed, hartslag en het aantal ademhalingen per minuut. Deze resultaten voert hij in op een app.

Die stuurt de cijfers door naar het telemonitoringteam in het ziekenhuis en naar de eigen huisarts. De toepassing geeft de patiënt feedback over de ingegeven waarden en waarschuwt bij afwijkingen.

Bij twijfel of alarmering kan de patiënt het telemonitoringteam, de huisarts of huisartsenwachtpost contacteren.

Opvolging de klok rond

De spoedarts beoordeelt dagelijks de evolutie van de gemeten waarden. Bij een verslechtering neemt hij contact op met de patiënt. Zijn de waarden alarmerend, dan vraagt hij de patiënt naar de spoedgevallen te komen voor een controle.

Het telemonitoringteam in het ziekenhuis is de klok rond beschikbaar voor de patiënt. Daarnaast kan ook de huisarts de evolutie opvolgen via het platform en op die manier het beleid mee bepalen.

Twee voorwaarden voor thuisopvolging

Er zijn twee voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de thuisopvolging: een arts vindt medische opvolging noodzakelijk en de patiënt of zijn mantelzorger spreekt Nederlands.

Dat is nodig voor de uitleg over de werking van het systeem. Wie minimale COVID-klachten heeft of opgenomen moet worden, kan niet deelnemen.

Over GZA Ziekenhuizen

GZA Ziekenhuizen omvat drie campussen: Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel. Het ziekenhuis streeft ernaar om zowel op medisch als logistiek vlak haar diensten uit te rusten met vooruitstrevende technologie, met als bedoeling de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid te optimaliseren.

Voortdurend wordt het zorgaanbod aangepast aan nieuwe evoluties en behoeften van patiënten, zorgverstrekkers en overheid. GZA Ziekenhuizen telt zo'n 3 200 medewerkers en een 400-tal artsen.

Elke dag vinden zo'n 1 150 patiënten de weg naar GZA Ziekenhuizen.

Willy Ysewijn - Bron GZA.