Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spoorbrug Lierseweg Albertkanaal en ondertunneling Vossenberg : onderbrekingen

Nieuw traject en spoorbrug over het Albertkanaal aan Lierseweg Herentals
Het voorbije anderhalf jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe traject en de volledig nieuwe spoorbedding die nodig is voor de nieuwe hogere spoorbrug over het Albertkanaal aan Lierseweg in Herentals.

Omdat de nieuwe spoorbrug naast de oude brug ligt en ook nog eens 2 meter hoger ligt, wordt het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast over een lengte van 1 km, net zoals de bedding en de spoorinfrastructuur (sporen, wissels, bovenleiding, seininrichting).

 
Infrabel volgt de spoorwerken op, in nauw overleg met De Vlaamse Waterweg nv.  

De komende maanden wordt de omschakeling naar de nieuwe sporen volop voorbereid. Dit nieuwe traject wordt in november gefaseerd in dienst genomen.

Voor deze werkzaamheden zijn er verschillende buitendienststellingen van de sporen nodig in oktober en november. 

  • 21-22 oktober: Doorlopende werken - geen treinverkeer
  • 22-28 oktober: Trein op enkel spoor. Enkel spoor 3 en 5 ter beschikking voor doorgaand verkeer (enkel perronsporen 1 en 2 ter beschikking)
  • 28-29 oktober: Doorlopende werken - geen treinverkeer
  • 1-6 november: Doorlopende werken - geen treinverkeer: Het nieuwe spoor wordt aangesloten en de nieuwe tunnel (met beperkte hoogte) voor voetgangers, fietsers en autoverkeer wordt onder het spoor geschoven ter vervanging van de overweg Vossenberg wat de spoor- en verkeersveiligheid ten goede zal komen. 
  • Vanaf 6 november: Terug 2 sporen om Herentals binnen te rijden. Perronspoor 1 terug open voor doorgaand verkeer.
  • 11-12 november: Geen treinverkeer: voorbereidende werken voor omschakeling spoor A naar nieuwe brug.
  • 18-19 november: Doorlopende werken - geen treinverkeer: al het treinverkeer vanaf dan op het nieuwe spoortracé
  • 20-25 november: Enkel perronsporen 1 en 2 ter beschikking, werken aan 3 en 5
  • 25-26 november: Doorlopende werken - geen treinverkeer
  • 2-3 december: Enkel werken tijdens de weekendnachten => herzieningswerken
Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan je terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app

Deze werken zorgen voor een verhoogde activiteit op de werf inclusief nachtprestaties met eventueel geluids- en trillingshinder. (Foto Vlaamse Waterweg NV) Infrabel

Nieuw traject en spoorbrug over het Albertkanaal aan Lierseweg Herentals

Deel dit artikel