Vlaamse Sportfederatie: sportkampen op de helling als overheid statuut verenigingswerk niet aanpast

De sportkampen in juli en augustus dreigen met een tekort aan gediplomeerde trainers en sportmonitoren te zitten, waarschuwt de Vlaamse Sportfederatie. Gediplomeerde coaches kunnen volgens de huidige wetgeving amper één week per maand een sportkamp begeleiden vóór ze hun loonplafond bereiken.

De oorzaak is het uitblijven van een Koninklijk Besluit (KB) dat toelaat om de maximumvergoedingen voor trainers en sportmonitoren te verhogen. De Vlaamse sportclubs trekken daarom aan de alarmbel: als het KB er niet komt, moeten ze op zoek naar een derde meer sportmonitoren, bovenop de extra begeleiders die nu al nodig zijn om de kampen coronaproof te laten doorgaan.

Het laatste overlegcomité bracht goed nieuws voor heel wat papa's en mama's en hun sportende kroost: de kampen in juli en augustus kunnen doorgaan. Maar organisatoren van sportkampen deze zomer zitten met de handen in het haar.

Sinds 1 januari 2021 trad de nieuwe wet op het verenigingswerk in voege. Die legt clubs een loonplafond op van 532,50 euro per maand voor hun trainers en sportmonitoren. Dat bedrag is na één week coachen op een sportkamp al bereikt. En dat terwijl heel wat sportmonitoren normaal tijdens de zomervakantie minstens vier kampweken begeleiden.

Beloofde uitzondering blijft uit

De federale regering had begin dit jaar een uitzondering beloofd, maar die blijft voorlopig uit. Daardoor moeten sportclubs en sportfederaties op zoek naar fors meer medewerkers, en dreigt er een tekort aan ervaren handen om de sportkampen goed en veilig te organiseren deze zomer.

Begin dit jaar kondigde de federale regering aan dat het maandbedrag voor onder andere trainers, coaches en sportmonitoren kon verdubbeld worden tot €1065 per maand. Maar we wachten nog altijd op een nieuw Koninklijk Besluit dat die uitzondering moet vastleggen.

We krijgen wekelijks vragen van sportclubs hoe ze voldoende ervaren trainers kunnen vinden voor hun sportkampen deze zomer. Want ze hebben een pak meer coaches nodig als ze hun vaste medewerkers deze zomer slechts één week per maand kunnen inzetten door het loonplafond van 532,5 euro.

Als de verdubbeling van het maandbedrag er niet komt voor juli en augustus, komen zomerkampen in het gedrang. Robin Ramakers, Vlaamse Sportfederatie

Een derde meer trainers en animatoren nodig

Sportievak vzw, een van de grootste organisatoren van sportkampen in Vlaanderen met jaarlijks meer dan 10.000 deelnemers aan sportkampen, schat dat ze minstens een derde meer trainers en begeleiders moet zoeken als sportmonitoren en coaches het loonplafond niet mogen doorbreken tijdens de zomermaanden.

En dat is niet alles: door de coronamaatregelen zoeken de organisatoren van sportkampen sowieso al extra medewerkers om de verschillende bubbels te respecteren.

We werken momenteel met ongeveer 350 gemotiveerde lesgevers. Door de huidige impasse rond het verenigingswerk, zoeken we deze zomer minstens 150 medewerkers extra.

We willen al onze sportkampen onder leiding van gekwalificeerde en gediplomeerde trainers laten doorgaan. We zitten al in volle voorbereiding om de puzzel in juli en augustus te kunnen leggen.

Het is dan heel frustrerend dat je heel wat gemotiveerde, bekwame en gediplomeerde sportmonitoren niet kan aanstellen omdat ze al snel aan hun maximum verloning per maand zitten. Daarom begrijp ik niet dat de federale regering talmt met het beloofde KB dat het loonplafond aanpast. Steven Dutry, sporttechnisch coördinator bij Sportievak vzw

Zure appel voor kinderen, ouders én sportclubs

Het tekort aan gekwalificeerde begeleiders voor de zomersportkampen is niet alleen slecht nieuws voor de tienduizenden kinderen en hun ouders die erop rekenen.

Ook voor de sportclubs is het een zure appel: ze zien de laatste kans in rook opgaan om nieuwe jongeren warm te maken voor hun sport met het oog op volgend seizoen. In verschillende sporten zagen verenigingen al leden afhaken omdat ze door corona niet meer in hun geliefde club konden trainen.

De sportkampen zijn het laatste redmiddel voor de clubs om hun seizoen nog enigszins goed te maken door nieuwe leden aan te trekken. Voor het geld moeten de organisatoren het alvast niet doen: door de nieuwe regeling scheuren veel sportclubs hun broek aan de organisatie van een sportkamp deze zomer.

De kost voor de vergoeding van begeleiders is sinds begin dit jaar met 20% gestegen, terwijl de prijzen van de sportkampen vorig jaar - vóór de nieuwe wet er was - al waren vastgelegd.

Als het maandplafond voor verenigingswerk niet aangepast wordt, zouden clubs moeten overschakelen op nog duurdere oplossingen om hun medewerkers te vergoeden. Dat is na een coronaseizoen als dit helemaal niet mogelijk.

Daarbovenop komen dan nog eens de vergoedingen van de extra monitoren die moeten ingezet worden, de aankoop van extra sportmateriaal per bubbel, ontsmettingsmiddelen, enzovoort. Robin Ramakers, Vlaamse Sportfederatie