In de lente hakt lokaal bestuur Herentals de knoop door over de inplantingsplaats van de nieuwe sporthal in Noorderwijk. Voor de bouw ervan zijn er 2 kandidaten, die hebben alle 2 een deal met één van de twee grondeigenaars.

De ene met het Chirocomité in Noorderwijk voor een sporthal in het binnengebied achter de St.-Bavo-kerk, de andere met de eigenaars van Golfclub Witbos voor een sporthal op de terreinen van de golfclub, een stuk verderop richting Morkhoven-Westerlo.

'Tijdens de volgende raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), op 10 november, accepteren de bestuurders de 2 kandidaten offi­cieel. Ze krijgen dan de opdracht een ontwerp op te maken voor de bouw van een klimaatneutrale sporthal', weet burgemeester Mien Van Olmen.

Die keuze zal belangrijke gevolgen hebben voor de dorpsontwikkeling.

Beide projectontwikkelaars, die een bouwteam met een aannemer, een architect en een stabiliteitsingenieur aanleveren, nemen de grond in erfpacht voor 35 jaar.

'Stad Herentals betaalt de private partner voor de afgewerkte realisatie €4,5 miljoen', zegt schepen voor financiën Patrik De Cat. 'Een apart bedrijf staat gedurende 35 jaar in voor het onderhoud van de nieuwe sporthal. Na 35 jaar kan de stad de grond en het gebouw al dan niet overnemen tegen de schattingsprijs.'

Transparant

Raadslid Jan Bertels (Sp.a) volgt het dossier met bijzondere aandacht.  'De stad moet hierin heel transparant zijn. Ik hoop ook dat men niet louter afgaat op wie de laagste bieding doet.

Dit project omvat een massa mogelijkheden voor de dorpsontwikkeling van Noorderwijk én Morkhoven. De randvoorwaarden blijven een belangrijke factor.'

Schepen Patrik De Cat, co-eigenaar van Golfclub Witbos, heeft ondertussen  z'n mandaat als AGB-voorzitter opgezegd, zodat hij geen rechter én partij kan zijn in dit dossier.

De stad hoopt de sporthal in 2023 in gebruik te nemen.

Wordt vervolgd. (pt) Foto Nnieuws archief.