Beweging en ontspanning gaan hand in hand met gezondheid en ondersteunen de weerbaarheid van iedereen, jong en oud.

'Sportoase respecteert in volledigheid de opgelegde maatregelen en gedwongen sluiting maar is ervan overtuigd een belangrijke- en veilige rol te kunnen spelen in de heropstart van sport in de brede zin en vraagt daarom duidelijkheid rond maatregelen en een perspectief naar mogelijkheden zodat de voorbereiding naar een veilige heropening ingezet kan worden.

Sportoase nam als één van de eersten de verantwoordelijkheid om haar 16 locaties te sluiten zodat, in tijden van onzekerheid en onduidelijkheid, het risico op een verspreiding van het Covid-19 virus beperkt werd.

In de daaropvolgende weken heeft Sportoase tijd noch moeite gespaard om, in overleg met medici, diezelfde zin voor verantwoordelijkheid om te zetten in een actieplan dat de opgelegde maatregelen vertaalt naar een praktische toepassing in haar dagelijkse werking.

Zo ontstond een nieuwe werking die opgebouwd is rond 3 pijlers voor zowel bezoekers als medewerkers:

• Een georganiseerde toegang tot de sportinfrastructuur door middel van een capaciteitsbeperking en reservatie.

• Een duidelijke circulatie door de site met aangegeven routes en een indicatie van een gezonde afstand tussen de bezoekers.

• Een grote mogelijkheid tot ontsmetting van handen en materialen door uitgebreide richtlijnen aan de medewerkers en de installatie van meerdere dispensers doorheen het gebouw.

Dit alles wordt ondersteund door het ontsmettende karakter van chloor in het zwembadwater en een luchtverversing die conform de richtlijnen uitgeschakeld of ingesteld kan worden tot een 100% circulatie met buitenlucht.

De hoge hygiënische normen die ook tijdens een normale uitbating worden opgelegd aan sportinfrastructuur in het algemeen en zwembaden in het bijzonder, zijn evident in de sector en liggen verankerd in de infrastructuur, de werkwijze en procedures van onze professionele medewerkers die voortdurend opgeleid- en bijgeschoold worden.

De stap naar extra maatregelen is daarom perfect mogelijk en in veel organisaties al doorgevoerd. Sporten in gespecialiseerde faciliteiten is niet het probleem, het is een deel van de oplossing.

Meerdere specialisten en internationale rapporten zijn het erover eens dat aangepaste omstandigheden in zwembaden en fitness geen hoger risico creëren op het verspreiden van het virus maar integendeel een ondersteuning zijn van de opbouw van weerbaarheid en gezondheid.

Voorbeelden in het buitenland ondersteunen dit standpunt in hun praktische toepassing.

Sportoase is ervan overtuigd dat een gezonde- en veilige sportomgeving perfect mogelijk is mits duidelijkheid, een overzichtelijke lijst van voorwaarden die, na afstemming met specialisten, een absolute voorwaarde vormen om sportinfra-structuur, ook indoor, terug open te stellen.

Ondernemingen in de sport hebben de voorbije periode, door gezond verstand en creativiteit, hun goede wil getoond en allerlei maatregelen geïnstalleerd om het vertrouwen van experts en de veiligheidsraad te krijgen.

Een duidelijk verwachtingspatroon vanuit de overheid en synergie van deze creativiteit zal ondersteunend werken en zorgt voor meer controle op de effectieve toepassing, zo krijgt de hele sector, zowel grote organisaties als lokale uitbaters, de mogelijkheid om zich binnen een perspectief aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Geef de sportsector het vertrouwen op basis van duidelijke richtlijnen en geef de honderden ondernemers, de duizenden medewerkers en de miljoenen sporters een veilig- en gezond vooruitzicht zodat we samen de weerbaarheid en de gezondheid een toekomst kunnen geven.'