[pic=659_1273674275.jpg][pic=659_1273674265.jpg]Naar aanleiding van de vijfjaarlijkse Dimpnadagen trekt zondag 16 mei de St.-Dimpna Ommegang door de Geelse centrumstraten. In tegenstelling tot de laatste editie zijn ook de Franse soldaten weer van de partij. Tijdens de vorige editie van de Dimpnadagen in 2005 trok een ingetogen processie door Geel. Achter bleek echter dat het voor de Gelenaar wel wat meer mocht zijn. O.a. de groep Franse soldaten, spectaculair in al hun eenvoud, werden gemist.[i][b]Nieuw elan[/b][/i]De organisatie stelt daarom terug een Ommegang op. Gedisciplineerd maar met een nieuw elan. Daarbij konden ze rekenen op het enthousiasme vanuit de parochies. Ook verenigingen, koren, harmonieën en artiesten uit het spektakel GheelaMania dragen hun steentje bij. De St.-Dimpna Ommegang telt zo’n 1500 deelnemers. Voor het kledijcomité was het een uitdaging om iedereen de juiste kledij aan te meten.De St.-Dimpna Ommegang brengt taferelen uit de St.-Dimpnalegende en geschiedenis van Geel. Een prominente rol daarin is weggelegd voor de Geelse gezinsverpleging. Zondag kan je langsheen het parcours voor 2 euro een programmaboekje kopen met uitleg over de verschillende groepen en taferelen.Het parcours dat de Ommegang aflegt, strekt zich uit over een lengte van 3 km. Het omvat volgende straten: Stationsstraat, Markt, Kollegestraat, Gasthuisstraat, Sint-Dimpnaplein, Amandus De Vosstraat, Gansakker, Rozendaal, Nieuwstraat en Werft. De Ommegang start om 14u en eindigt omstreeks 17u. Langs het parcours is het overal mogelijk om gratis een kijkje te nemen.[i][b]verkeersmaatregelen[/b][/i]Naar aanleiding van de St.-Dimpna Ommegang zijn volgende verkeersmaatregelen van kracht: parkeerverbod op de Werft, dubbele rijrichting in de Lebonstraat tussen Stationsstraat en Patronaatstraat en verkeersverbod in Patronaatstraat, Werft, Possonsdries en Kameinestraat. Verder geldt van 8 tot 18u parkeer- en verkeerverbod in de Technische Schoolstraat (van Azaleastraat tot Kwakkelberg) en in Kwakkelberg (van Meidoornstraat tot Stationsplein). Binnen het parcours van de Ommegang geldt volledig parkeer- en verkeerverbod van 12 tot 18u. Het gaat om Stationsplein, Stationsstraat, Markt, Kollegestraat, Gasthuisstraat (vanaf Kollegestraat tot St.-Dimpnaplein), St.-Dimpnaplein, Amandus De Vosstraat, Gansakker (vanaf Amandus De Vosstraat tot Rozendaal), Rozendaal (vanaf Gansakker tot Nieuwstraat), Nieuwstraat en centrumparking Schrijnwerkerij. De doorgang voor alle verkeer van de Rijn vanaf St.-Dimpnaplein tot Burgstraat wordt in beide richtingen afgesloten van 8 tot 18u. Op de Markt geldt parkeerverbod van 8 tot 24u. Bewoners van de door het parcours ingesloten straten worden gevraagd hun voertuig tijdig buiten deze zone te plaatsen. Omdat de Ommegang vertrekt ter hoogte van het Stationsplein is het, voor wie uit de richting van Herentals of Mol komt, interessant om per trein te komen. Inwoners worden aangeraden om met de fiets of te voet naar het centrum te komen.