Na twee geslaagde pop-ups geeft het stadsbestuur opnieuw de voorkeur aan een concessie voor De Halle. Het gaat om een contract van drie jaar, dat nog tweemaal met drie jaar verlengd kan worden. Tot en met Palmenmarkt is pop-up 't Stadhuis er nog gevestigd.

Van april tot september 2019 nam wereldbar La Buena Onda tijdelijk zijn intrek in De Halle. De evaluatie daarvan was positief, waarop het bestuur opnieuw voor een pop-up in De Halle koos. Dat werd pop-upwinterbar 't Stadhuis, dat in november 2019 opende.

Normaal gezien was het de bedoeling dat de winterbar eind februari de deuren zou sluiten, maar van het stadsbestuur mogen de uitbaters open blijven tot 16 april 2020 zodat ze nog een graantje kunnen meepikken van Palmenmarkt. Deze zomer openen de uitbaters van 't Stadhuis opnieuw Bar Gul op Sint-Dimpna.

Bezichtigingsmomenten

Geïnteresseerden kunnen het pand tijdens de openingsuren van pop-upbar 't Stadhuis bezichtigen of tijdens een van de bezichtigingsmomenten waarop ook iemand van de dienst patrimonium aanwezig is om vragen te beantwoorden:
- 16/3/2020 tussen 14 en 15 uur
- 19/3/2020 tussen 11.30 en 12.30 uur.

Kandidatuur indienen

Het uitgebreide bestek vind je toegevoegd als bijlage. De offertes moeten ten laatste op 8 april 2020 ingediend worden bij het stadsbestuur. De offertes moeten op papier afgegeven worden in gesloten enveloppe bij de dienst patrimonium op het stadhuis of elektronisch via e-tendering. Voor meer informatie kun je terecht bij patrimonium@geel.be.

De jury die ook al de pop-ups beoordeelde, zal nu de kandidaten voor de nieuwe concessie beoordelen op basis van prijs en visie op de uitbating.