Na een negatief advies voor het windmolenproject in Plassendonk oordeelt het stadsbestuur van Herentals dat de inplanting van een windmolenproject in Hoevereveld ook niet gewenst is.

'De argumenten van de negatieve adviezen van de betrokken diensten zijn quasi gelijkaardig aan de adviezen waarop de stad een negatief advies heeft uitgebracht voor het project in Plassendonk', zegt Patrik De Cat, fractieleider CD&V.

'Het project overstijgt de draagkracht van de omgeving, onder meer gelet op de woonintensiteit. De landschappelijke impact van voorliggend project is te groot waarbij te weinig rekening gehouden wordt met andere windmolens in de omgeving.

De aanvraag wordt bovendien gedaan in open agrarisch gebied.

De aanvraag voor deze windmolens loopt parallel met de aparte aanvraag voor een ander windmolenpark in de buurt waardoor enkel de afzonderlijke mogelijke hinder bestudeerd wordt. De gezamenlijke hinder (geluid, slagschaduw,...) van beide projecten kan niet ingeschat worden en ligt mogelijk hoger dan de toegelaten wettelijke normen.'

Het windmolenproject Hoevereveld betreft een aanvraag voor een windmolenproject voor 2 windmolens die ingepland zouden worden evenwijdig met de E313, aan de overzijde van het lopende dossier voor een windmolenproject in Plassendonk. Het project in Plassendonk gaat over de inplanting van 3 windmolens.
Het project voor Plassendonk werd eerder door stad Herentals al negatief geadviseerd.

Patrik De Cat vervolgt : "De negatieve adviezen die over dit project uitgebracht zijn, zijn bijna 1 op 1 dezelfde adviezen als diegene die zijn uitgebracht over het windmolenpark in Plassendonk.

Het is dan ook logisch dat de stad ook voor dit project om deze redenenen een negatief advies geeft.

Zo is er onder andere wederom geen informatie over de gecumuleerde effecten die de twee projecten met de vijf windmolens zullen creëren (geluid, slagschaduw,...) enkel de individuele effecten werden bekeken.

Jan Bertels, burgemeester (Sp.a) : "Na studie van dit tweede dossier en van de verzamelde adviezen en bezwaren blijkt dat ook het project Hoevereveld niet aan alle opgelegde voorwaarden voldoet.

Ook hier is dus niet voldaan aan essentiële voorwaarden voor een veilige realisatie van het project, met behoud van voldoende garanties op de leefkwaliteit voor de buurt. De beperking van de hinder (geluid, slagschaduw, nabijheid woningen en scholen ...) wordt onvoldoende gegarandeerd.

Wel herhalen we dat Herentals onverminderd voorstander blijft van de verdere ontwikkeling van groene energie. Herentals wil dan ook actief mee zoeken naar geschikte locaties waar groene energie de veiligheid en leef-kwaliteit van onze inwoners niet in het gedrang brengt', besluit Jan Bertels.

Foto NNieuws archief.