U bent hier

Stad Geel brengt kansarmoede in kaart

Geel | Neteland
20.02.2018 - 16.41u
Door: Mark Jaspers

Stad Geel maakte samen met enkele partners het rapport 'Sociale Barometer/Sociaal Effectenrapport' om de situatie van kwetsbare Gelenaren in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor het sociale beleid. Op dinsdag 6 maart kan je tussen pot en pint komen meedenken hoe de resultaten omgezet kunnen worden in concrete initiatieven.

De stad kan kansarmoede niet in haar eentje oplossen. Daarom zijn alle geïnteresseerde burgers, verenigingen, organisaties en bedrijven van harte welkom om hun steentje bij te dragen. Stand-upcomedian Nigel Williams leidt deze gespreksavond in café de Werft in goede banen met een kwinkslag.

Het rapport spitste zich toe op enkele belangrijke thema's: wonen, gezondheid, inkomen, onderwijs, werk, maatschappelijke dienstverlening en samen leven. Medewerkers gingen een gesprek aan met 154 mensen uit kwetsbare groepen met een zeer diverse achtergrond, verdeeld over vijftien focusgroepen.
Cijfers onder de loep.

De Sociale Barometer brengt enkele belangrijke trends in kaart. Zo stellen de medewerkers vast dat het aandeel alleenstaanden en alleenstaande ouders sneller stijgt dan de Geelse bevolking. Het aandeel geboorten in een kansarm gezin bedroeg 11,3 in 2016.

Daarmee staat Geel op vergelijkbare hoogte als gelijkaardige steden in Vlaanderen. Het aantal leefloners stijgt licht, maar het aandeel jongvolwassenen die recht hebben op een leefloon blijft met 38 per 1000 inwoners opvallend hoger dan in andere steden.

Ook het aantal houders van een vrijetijdspas, waarmee mensen uit kwetsbare groepen tegen korting kunnen deelnemen aan activiteiten en evenementen, is behoorlijk gestegen. Al heeft dit ook te maken met de groeiende bekendheid van deze formule.

Voorstellen voor acties
Een belangrijk onderdeel van het Sociaal Effectenrapport zijn de aanbevelingen van kwetsbare mensen voor verschillende partners binnen het welzijnsbeleid. Het stadsbestuur buigt zich momenteel over de verschillende voorstellen om prioriteiten te bepalen en na te gaan wat haalbaar is.

De weerhouden voorstellen worden uitgewerkt in concrete acties die het sociaal beleid van de volgende jaren mee vorm zullen geven.

Draag je steentje bij op 6 maart
Op dinsdag 6 maart organiseert dienst gelijke kansen een gespreksavond over de vaststellingen en aanbevelingen uit het rapport. Bedoeling is om mensen, verenigingen, organisaties en bedrijven enthousiast te maken om zelf ook initiatieven op poten te zetten om kansarmoede aan te pakken.

Dat kan gaan van herbruikbaar materiaal of voedseloverschotten weggeven tot activiteiten organiseren of meer aandacht hebben voor diversiteit bij het aantrekken van medewerkers, leden of deelnemers. Alle grote en kleine ideeën zijn welkom. Zelfs met beperkte middelen en mogelijkheden kunnen we een verschil maken voor mensen in kwetsbare situaties.

Praktisch:
Dinsdag 6 maart, 19 tot 22 uur, gratis
Café de Werft (Werft 34, Geel)
Graag je komst bevestigen via gelijke.kansen@geel.be.
Het volledige rapport kan je nalezen op www.geel.be.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto