Samen met Ziekenhuis Geel, alle Geelse woonzorgcentra, de Geelse huisartsen, thuisverpleging, thuiszorgdiensten en lokale buurtzorgnetwerken wil stad Geel de zorg naar de buurten brengen.

Zo willen de stad en de zorgpartners de levenskwaliteit van kwetsbare burgers verhogen. Bij deze vernieuwende vorm van zorg kunnen patiënten die hier baat bij hebben in hun vertrouwde omgeving blijven.

Voor dit project ontvangt de stad 100 000 euro aan Vlaamse subsidies voor een periode van twee jaar. De komende maanden zal de stad dit project in overleg met de partners verder verfijnen. De bedoeling is om in het najaar effectief van start te gaan met dit innovatieve zorgaanbod.

Op consultatie in eigen huis

De stad wil gespecialiseerde zorg tot in de buurt brengen voor bewoners van woonzorgcentra en kwetsbare buren.

Voor sommige inwoners is het niet zo evident om zich te verplaatsen voor die zorg. Bewoners van woonzorgcentra en buurtbewoners die er nood aan hebben, zullen daarom naar een raadpleging kunnen gaan bij een specialist die ter plaatse komt in het woonzorgcentrum. De huisarts maakt de inschatting voor wie dit nodig is.

Via dit project wil de stad samen met de partners ook inzetten op tele- en videoconsulting van specialisten. Zo worden huisartsen en thuisverpleegkundigen ondersteund en kan de juiste behandeling meteen opgestart worden zonder bezoek aan het ziekenhuis.

Inzetten op buurtzorg

Via dit project willen de stad en de zorgpartners ook meer inzetten op de samenwerking tussen thuisverpleging, buurtzorgnetwerken en de huisartsen.

De stad wil de bestaande buurtzorgnetwerken die al werden opgestart onder de noemer 'Geel bu(u)rt' uitbreiden en koppelen aan de professionele zorg. Vrijwilligers uit de buurt worden ingeschakeld voor kleine zorgtaken zoals de post uithalen, naar de bakker gaan ...

Maar ze maken ook tijd voor 'het kleine ontmoeten' en maken graag een praatje. Huisartsen merken immers dat er soms andere noden spelen wanneer iemand langskomt op consultatie, bv. eenzaamheid, kleine zorgnoden ... Ook thuisverpleegkundigen zijn vragende partij voor een informeel zorgaanbod als aanvulling op hun zorgverlening.

Drempels verlagen

Dit project wil de drempel verlagen naar zorg. Sommige mensen hebben angst om naar het ziekenhuis te gaan omdat ze vrezen dat het lang kan duren voor ze weer naar huis zullen mogen.

Voor bewoners van woonzorgcentra is het soms moeilijk om zich uit de vertrouwde omgeving te begeven voor een ziekenhuisbezoek. Na een verblijf buiten hun vertrouwde omgeving zijn sommige ouderen erg verward. Dit project helpt om uitgestelde zorg tegen te gaan.

Buren die op consultatie komen bij een specialist in het woonzorgcentrum, zullen warm onthaald worden. Ze kunnen kennismaken met de dienstverlening en activiteiten van de dienstencentra en woonzorgcentra.

Rol van de huisartsen en thuisverpleging

Huisartsen en thuisverplegers zijn de spilfiguren in dit project. Als vertrouwenspersoon kan de huisarts patiënten die er baat bij hebben, toeleiden naar dit innovatieve zorgaanbod.

Ook thuiszorgdiensten kunnen noden opmerken in gezinnen en doorverwijzen naar het zorgaanbod. Ziekenhuis Geel, de Geelse woonzorgcentra, Geelse huisartsen, thuisverpleging, thuiszorgdiensten en lokale buurtzorgnetwerken slaan de handen in elkaar en vormen samen een zorgcontinuüm rondom de patiënt. Daar ligt de kracht van dit innovatieve project.

Projectcoördinator gezocht

Zin om dit project mee vorm te geven? Stad Geel zoekt een projectcoördinator voor 2 jaar. Je zal nauw samenwerken met de projectpartners en de deskundige buurtzorg van stad Geel. Stel je kandidaat tot en met 6 maart via www.geel.be/vacatures.

Schepen van zorg, Griet Smaers: "Als stad zetten we al een tijd in op buurtzorgnetwerken. Deze informele zorg door vrijwilligers in de buurt komt de sociale cohesie in een buurt ten goede.

Deze buurtzorgnetwerken kunnen maar leven dankzij het engagement van vele vrijwilligers en de kracht van buurten.

Via dit project willen we deze informele buurtzorg uitbreiden en koppelen aan de formele zorg. De woonzorgcentra zijn als uitvalsbasis hiervoor ideaal want alle faciliteiten zijn er beschikbaar. In het nieuwe Woonzorgdecreet krijgen woonzorgcentra ook meer verantwoordelijkheid naar de buurt toe.

Dankzij het realiseren van zorgzame buurten willen we de noden en het comfort van de patiënt centraal stellen en uitstel van zorg vermijden. Als deze proeftuin goed loopt, wordt dit mogelijk uitgebreid naar andere gemeenten in de Eerstelijnszone. We zijn bijzonder trots dat we in onze Barmhartige Stede dit innovatieve zorgaanbod kunnen ontwikkelen, als pionier in de ruime regio."

Ludo Gielis, algemeen directeur Zusterhof & O.L.V. Vrouw

"Met dit project Zorgzame Buurten wordt de toegankelijkheid en kwaliteit van medisch specialistische zorg aan ouderen in de Geelse woonzorgcentra zichtbaar en voelbaar versterkt. Het ziekenhuis komt tot in de buurt van kwetsbare burgers.

Anderzijds kunnen artsen en verpleegkundigen vanuit het woonzorgcentrum specialistisch advies vragen, zonder bezoek van de bewoner aan het ziekenhuis. Ook dat is zorgzaam omgaan met elkaar."