De stad Geel heeft voortaan 3 nieuwe bedrijfsvoertuigen op aardgas ter beschikking. Door deze investering in nieuwe aardgasvoertuigen zet de stad een belangrijke stap naar een groener wagenpark. Energiedistributiebedrijf Eandis ondersteunde zowel de aankoop van de voertuigen als de plaatsing van een vulstation.


Drie voertuigen uit het wagenpark van de stad Geel waren aan vervanging toe. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap naar een duurzame vloot opteerde de stad voor de aankoop van drie bestelwagens van het type Iveco Daily. Deze bestelwagens zijn bestemd om lichte vracht te vervoeren. Deze voertuigen rijden op 'CNG', wat staat voor 'Compressed Natural Gas' of samengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren met LPG, een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie.


3 aardgasvoertuigen en een vulstation
Geel was snel overtuigd van de ecologische en financiële voordelen van CNG. Zo is er 95 % minder uitstoot van fijn stof en 50 % minder stikstofoxiden (NOx) dan bij benzine. Rijden op aardgas biedt een besparing van 30 tot 50 % op de brandstofkosten en dit gedurende de levensduur van de wagen. De aankoopprijs van de voertuigen is vergelijkbaar met die van een klassiek voertuig. Met een volle gastank hebben de CNG-wagens een grote actieradius, nog verlengd via een reservetank met benzine.


Deze aankoop is tot stand gekomen samen met netwerkbeheerder Eandis, dat fungeerde als aankoopcentrale voor de aankoop van de voertuigen. Ook voor het voorlopig beperkte aantal publieke tankstations bood Eandis een oplossing. Er is een kleinschalig privé CNG-vulstation gebouwd aan de stedelijke werkplaatsen. Het gaat om een zogeheten 'slowfill'-station, aangesloten op het gewone aardgasnet. Daarmee kan een voertuig op vier uur tijd worden volgetankt. De bouw van de vulstations wordt ondersteund door Eandis.


Samen naar duurzame mobiliteit
In Vlaanderen rijden ongeveer 3,7 miljoen voertuigen, waarvan 3,1 miljoen personenwagens. Al die voertuigen samen zijn elk jaar goed voor 56,4 miljard kilometer rijden en 16 miljoen ton CO2-uitstoot. Om de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof zo veel mogelijk te reduceren, moet worden gezocht naar duurzame alternatieven.
Eén van de opties om over te schakelen naar een efficiënter en duurzamer wagenpark, is de vervanging van voertuigen op benzine en diesel door elektrische voertuigen (interessant voor een kleine actieradius) of voertuigen op samengeperst aardgas (CNG - interessant voor een grotere actieradius).

Eandis gelooft sterk in duurzame mobiliteit en wil onder meer de lokale besturen op haar werkgebied daarin aanmoedigen en ondersteunen. Eandis biedt de lokale besturen hulp bij studies rond mobiliteit en wagenparken, organiseert gezamenlijke aankooptrajecten voor voertuigen en plaatst oplaadinfrastructuur en vulstations.