Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stad Geel investeert in warmtenet voor centrum

Stad Geel en IOK slaan de handen ineen om een collectief warmtenet te realiseren in het centrum van de stad. Met dit project levert de stad een belangrijke bijdrage in de vermindering van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd stimuleert ze ook private gebouweigenaars om over te stappen naar duurzame warmtebronnen.

Het warmtenet zal niet alleen de eigen gebouwen van de stad Geel, zoals het stedelijk zwembad, het stadhuis, het cultuurcentrum, de stedelijke bibliotheek en de Waai verwarmen, maar ook andere (semi-) publieke gebouwen en nieuwe private projectontwikkelingen, zullen de kans te krijgen om aan te sluiten op het net.

 

Eerste stap naar het stadsnet

Het warmtenet zal ingedeeld worden in twee deelprojecten namelijk de cluster ‘Stadhuis’ en de cluster ‘Zwembad’. In beide zones wordt initieel een apart warmtenet uitgerold, die in de toekomst gekoppeld kunnen worden. De stad koos voor deze twee zones omdat hier naast stedelijke gebouwen, veel grote warmteafnemers met veelal een publieke functie aanwezig zijn die gebaat zijn met de aansluiting op een warmtenet. Denk maar aan meerdere scholen, de cinema, ondergrondse parking Werft of de Waaiburg vzw. Dit zijn interessante kandidaten om mee de basis te leggen voor een warmtenet. Ook nieuwe private projectontwikkelingen zullen in de toekomst de kans krijgen om aan te sluiten. 

 

Duurzame en efficiënte warmtevoorziening

Een warmtenet verbindt gebouwen via een ondergronds buizennetwerk om warmte in de vorm van water te vervoeren. De warmtebronnen voor het warmtenet zijn nog niet definitief vastgelegd, maar er wordt gedacht aan geothermische energie (Koude- en warmteopslag). Er is dus minder aardgas en minder elektriciteit nodig om te verwarmen.

Dit zorgt voor een efficiëntere en milieuvriendelijkere warmtevoorziening dan traditionele fossiele brandstoffen. Het warmtenet zal voor het patrimonium van de stad Geel naar verwachting een CO2-reductie van 30 tot 35 procent opleveren. Over een periode van 30 jaar zou volgens de haalbaarheidsstudie de investerings- en verbruikskost van het collectief warmtenet 3,5 miljoen euro voordeliger zijn dan individueel verwarmen.

Bart Julliams, schepen: “Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde de stad Geel zich om de CO2-uitstoot met minstens 55 procent te verminderen tegen 2030, en om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Warmte maakt veruit het grootste deel uit van het energieverbruik in de stad. Met de uitrol van een collectief warmtenet in het centrum zetten we een grote stap om die ambities waar te maken. Het toont aan dat de energietransitie haalbaar is en dat we samen een verschil kunnen maken. De manier waarop we dit aanpakken – een samenwerking tussen private en publieke partners - is vrij uniek in Vlaanderen. IOK is een belangrijke partner in deze transitie. Via het project Warmtenet-Werken Kempen begeleiden ze lokale besturen om de eerste stap naar collectieve warmte te zetten.”

Timing

De stad is nu op zoek kan naar een externe partner, die verantwoordelijk zal zijn voor de productie, levering en  beheer van het collectieve warmtenet. De effectieve realisatie van het warmtenet is voorzien in 2025-2026. Via het EFRO-project Warmtemakelaar kreeg stad Geel ondersteuning van IOK voor de opmaak van een warmteplan. De studiekosten werden gedeeltelijk gesubsidieerd door Vlaanderen. Via het vervolgproject Warmtenet-Werken Kempen ondersteunt IOK de stad Geel bij de effectieve realisatie.

  

 

 

Deel dit artikel