U bent hier

Stad Geel kleurt de bermen in

Geel
08.05.2020 - 09.32u
Door: Mark Jaspers

De stad Geel gaat de natuur- en gebruikswaarde van drie bermzones naast de Westelijke Ring verhogen door deze in te zaaien, streekeigen struiken aan te planten en het beheer op zich te nemen. De langgerekte groen strook naast de ring zal toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers.

Het stadsbestuur sloot hiervoor een samenwerkingsverband af met Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en het Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete (RLKGN) om 1,5 hectare berm van AWV langs de Westelijke Ring in gebruik te nemen.

De stad heeft in haar meerjarenplan de ambitie opgenomen om te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Dit is van essentieel belang in een stad als Geel, die een snelle groei kent.

Deze groei wordt vooral gekenmerkt door een betonnering van de open ruimte en het verdwijnen van groene longblaasjes, die uitermate belangrijk zijn voor burgers in een stedelijke omgeving. Drie zones langs de Westelijke Ring opwaarderen tot een toegankelijk parkgebied past dan ook perfect in het meerjarenplan.

Drie zones

De eerste en veruit grootste zone, situeert zich tussen het Openbaar Psychatrisch Zorgcentrum (OPZ) en de Ring en verbindt Stokt met Pas. Deze zone krijgt een gazonpad dat de gebruikers voert langs diverse inheemse bloemensoorten. Langs het pad worden zwerfkeien geplaatst die kunnen gebruikt worden als zit- of spelelement voor kinderen.

De tweede zone is op de hoek van de Koning-Albertstraat en de Ring. De derde zone bevindt zich op de hoek van Diestseweg en de Ring. Het beheer van deze twee percelen is gericht op het terugdringen van de grassoorten en het bevorderen van bloemensoorten die er van nature uit kunnen voorkomen.

Beheer

Voor het beheer van de drie zones zal de stad een gefaseerd maairegime hanteren waarbij tweemaal per jaar gemaaid zal worden. Bij een gefaseerd maaibeheer wordt niet alle vegetatie gemaaid, er blijft een deel ongemaaid.

Dit ongemaaide deel wordt in de tweede maaibeurt meegenomen, nu laat men een ander deel van de oppervlakte ongemoeid. Op deze manier blijven geschikte schuil- en bevoorradingsmogelijkheden voor kleine dieren voorhanden.

De stroken die grenzen aan het voet- en fietspad worden op regelmatige basis gemaaid zodat een vlotte doorgang gegarandeerd is.

Samenwerking

De stad is vooral blij met de intense samenwerking tussen verschillende stadsdiensten en de samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete van de Provincie Antwerpen en het agentschap wegen en verkeer van de Vlaamse Overheid.

AWV blijft eigenaar en kan de percelen mogelijk ooit zelf aanwenden. RLKGN maakte een voorstel voor de inzaai van de percelen, het wordt een mengeling van vaste planten met enkele één- en tweejarige planten.

Dit mengsel is specifiek samengesteld voor gebruik in wegbermen en openbaar groen op een zonnige plek. Het geeft bovendien een snelle grondbedekking.

imageMeer nieuws

Wikipedia, de populaire online encyclopedie, wordt 20

Wikipedia, de populaire online encyclopedie, wordt 20
Internationaal | Nationaal 15.01.2021 - 07.58u

Grondwettelijk Hof: digitale vingerafdruk mag op elektronische identiteitskaart

 Grondwettelijk Hof: digitale vingerafdruk mag op elektronische identiteitskaart
Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 15.01.2021 - 00.08u

Zaal De Waai in Geel en De Zoerla in Westerlo worden vaccinatiecentrum

Zaal De Waai in Geel en De Zoerla in Westerlo worden vaccinatiecentrum
Geel | Herselt | Hulshout | Kempen regio | Laakdal regio | Westerlo 14.01.2021 - 22.34u

Vlaamse Waterweg : 'Binnenvaart regio Kempen status-quo ondanks Covid-19'

Vlaamse Waterweg : 'Binnenvaart regio Kempen status-quo ondanks Covid-19'
Kempen regio | Neteland | Olen | Vlaanderen 14.01.2021 - 19.36u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto