U bent hier

'Stad Geel, pionier met visie op ruimtelijk beleid'

Geel
08.04.2021 - 17.11u
Door: Mark Jaspers

De gemeenteraad van Geel stelde unaniem het beleidsplan ruimte voorlopig vast. Dit betekent dat er vanaf mei een openbaar onderzoek loopt en dat de gemeenteraad het beleidsplan ruimte normaal dit jaar nog definitief vaststelt.

De stad stelt met dit plan kwaliteit centraal in de ontwikkeling van zowel de open als de bebouwde ruimte. Want de ruimte waarin wij leven, werken, studeren en ontspannen heeft een enorme impact op ons geluk en dat van de genera­ties die komen.

Sinds 2013 werkt de stad aan haar visie op het ruimtelijk beleid. Omdat het beleidsplan ruimte een lang traject heeft doorlopen, maakt een communicatiecampagne inwoners opnieuw bekend met de inhoud onder de slogan 'Mijn dorp, mijn stad, mijn Geel'.

In de week van 12 april valt er een extra editie van InfoGeel, die in het thema staat van dit beleidsplan ruimte, in de brievenbussen bij de Gelenaars. Verder is er een fietstocht met belangrijke plekken uit het beleidsplan uitgewerkt en vind je alle informatie over het beleidsplan op de website www.geel.be/mijngeel.

'Pionier'

'De stad vervult een pioniersrol in Vlaanderen door als eerste haar beleidsplan ruimte neer te leggen. Zowel het doorlopen planproces als de inhoudelijke krachtlijnen zijn vernieuwend.

In de periode 2014-2017 verzamelde de stad heel wat informatie via een open planproces. Inwoners, adviesraden, gemeenteraadsleden, belanghebbende actoren, andere overheden werden gedurende heel het traject actief betrokken.

Dit gebeurde met focusgroepen, een online discussieplatform, expertgroepen, dorps- en wijkdebatten, dialoogcafés en tien infomarkten in de deeldorpen. Dit uitvoerig participatietraject resulteerde in een ambitieus plan voor de toekomst.

Zo wil de stad bijdragen aan het realiseren van de bouwshift door kernversterkend te werken en de open ruimte te vrijwaren. Voor het omgaan met de klimaatverandering is onder andere de groenblauwe dooradering van het stedelijke gebied een belangrijk uitgangspunt.

Respect voor het DNA van Geel als zorgzame stad resulteerde in de ambitie om gefaseerd te groeien, oog te hebben voor veranderende woonwensen en -noden, en compensaties op te leggen voor de gemeenschap bij het verhogen van het ruimtelijk rendement van ontwikkelingen.'

Van grote lijnen tot ...

Naast een strategische visienota die de gewenste visie op ruimtelijk beleid uitdrukte, werden oorspronkelijk vier beleidskaders opgemaakt: veelzijdige stad, leefbare dorpen, duurzame bedrijvigheid en als laatste publieke ruimte en mobiliteit.

Het beleidsplan ruimte werd in 2017 goedgekeurd door de gemeenteraad, waarbij de belangrijke opmerking werd geformuleerd dat er een beleidskader ontbrak over de open ruimte. Dat zou meer inzicht geven over hoe landbouw, natuur en recreatie in het plaatje van het ruimtelijk beleid passen.

De stad liet bijkomend onderzoek uitvoeren dat de karakteristieken van de bebouwde en open ruimte van Geel in kaart bracht, waarna het vijfde beleidskader over de open ruimte werd opgemaakt.

... concrete acties

Elk van deze beleidskaders bevat concrete acties die je als inwoner op het terrein zult merken in de nabije of verdere toekomst. Dit kan gaan over het realiseren van extra trage verbindingen voor voetgangers en fietsers, het creëren van extra speel- en ontmoetingsruimte, de herontwikkeling

van de stationsomgeving, een nieuwe invulling voor de bloemmolens van Ten Aard ... Allemaal concrete acties die aan de inwoners een nieuwe beleving van de ruimte geven. Het beleidsplan ruimte geeft een toekomstvisie tot 2040, daarom zullen niet alle acties de komende jaren al zichtbaar zijn.

Op pad met de fiets

Vanaf 12 april kun je zo'n 60 km fietsen langs actieplekken uit het plan. Op elke stopplek vind je een link (en QR-code) naar info op de website over dat specifieke deeldorp en een getuigenis van een Gelenaar.

Je ontdekt er verschillende acties en je kunt aangeven welke actie voor jou prioriteit heeft. Zo krijgt de stad een zicht op wat voor de inwoners belangrijk is om eerst aan te pakken.

Openbaar onderzoek

Alle opmerkingen die in het verleden gegeven werden door de gemeenteraad, inwoners en adviesraden werden verwerkt in deze nieuwe versie van het beleidsplan ruimte. Deze tweede versie met vijf beleidskaders gaat vanaf mei drie maanden in openbaar onderzoek zodat geïnteresseerden

het resultaat kunnen nalezen en eventueel nog opmerkingen kunnen doorgeven. Later dit jaar gaat

het plan naar de gemeenteraad voor een definitieve vaststelling.

Op de website www.geel.be/mijngeel vind je alle informatie over het beleidsplan ruimte, getuigenissen van Gelenaars, concrete acties voor elk deeldorp en informatie over de fietstocht en het openbaar onderzoek.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto