U bent hier

Stad Geel stelt mobiliteitsplan voor op infomarkt

Geel
13.10.2019 - 21.25u
Door: Mark Jaspers

Er wordt al een tijd gewerkt aan een verdieping van het bestaande mobiliteitsplan van 2012. Op 15 oktober 2019 organiseert de stad een infomarkt in zaal De Waai om haar mobiliteitsplannen voor het centrum voor te stellen. Alle inwoners zijn welkom en krijgen de kans om hun mening te geven.

Visie

De stad wil in het mobiliteitsplan volgende principes hanteren:
• Het STOEP-principe waarbij de behoeften van de zwakke weggebruiker prioriteit krijgen.
• De fietser krijgt meer plaats in het straatbeeld.
• Geel moet goed bereikbaar zijn maar beperkt doorrijdbaar.
• Het plan moet aandacht hebben voor de lokale ondernemers.

Wat ligt er voor?

Er is een voorstel voor een nieuw circulatieplan voor het centrum. Er zijn drie luiken namelijk de circulatie ter hoogte van zone Elsum, zone Pas - Werft en zone Sint-Dimpna.
• Elsum: De bereikbaarheidsas Drijhoek – Baantveld wordt de belangrijkste toegangsweg tot het centrum van Geel. Zo kunnen andere straten - door een aanpassing van de circulatie - veiliger ingericht worden voor de zwakke weggebruikers.
• Pas – Werft: Om ook het verkeer, komende van zone Werft rechtstreeks naar de bereikbaarheidsas te sturen en zo naar de ring (R14), wordt er ook in deze zone in enkele straten de circulatie aangepast.
• Sint-Dimpna: Om meer ruimte te creëren voor de fietsers, heeft de stad ook een voorstel over de circulatie daar. De stad vraagt uitdrukkelijk aan de inwoners om hun mening over dat voorstel te geven.

Verder wordt er ook een fietszone voorgesteld die voor een groot deel overeenstemt met de zone 30 in het centrum. Deze fietszone kan nadien met bijhorende veiligheidsmaatregelen verder uitgewerkt worden in het fietsbeleidplan dat de stad gaat maken.

De stad vraagt ook aan inwoners hoe de stad goed bereikbaar kan blijven maar toch beperkt doorrijdbaar. De voorgestelde circulatie komt hieraan voor een deel tegemoet, maar bijkomende maatregelen op lange termijn zijn ongetwijfeld nodig. Mogelijkheden hiervoor zijn het omdraaien of invoeren van enkelrichtingsstraten, straten afsluiten of knippen, parkeerplaatsen/parkings anders inplannen, alternatieve vervoerswijzen promoten ... De stad hoort graag frisse ideeën van de Gelenaren.

Geef je mening!

Grijp je kans en kom langs op 15 oktober tussen 17 en 20 uur in De Waai om de plannen te bekijken. Deskundigen van het studiebureau, medewerkers van de stad en de schepen van mobiliteit zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden en de suggesties te noteren.

Lukt het niet om langs te komen, dan vind je de visie en de circulatieplannen vanaf 16 oktober 2019 op www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan. Daar kan je jouw opmerkingen over de plannen doorgeven tot 5 november 2019. Je kunt ook stemmen voor opmerkingen, ze delen op sociale media of reageren op een opmerking.

Ook aan alle Geelse adviesraden werd in oktober een advies gevraagd. Na de participatieperiode komt het al dan niet gewijzigde mobiliteitsplan voor de gemeenteraadscommissie in november. In december wordt het dan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad tenzij het college hier na de particpatieperiode anders over beslist.

Werken Baantveld fase 2

Op de infomarkt van 15 oktober kun je ook de plannen van de werken 'Baantveld fase 2' bekijken. In fase 2, die start in 2021, vinden er werken plaats in Drijhoek, Eikenstraat, Dr. Peetersstraat, Elsum, Meidoornstraat, Tulpenstraat, Kabienstraat en een stuk van Azaleastraat.

Er komt een gescheiden riolering en de inrichting van de straten stelt de veiligheid van de voetgangers en fietsers centraal. Omdat deze plannen al uitgewerkt zijn volgens de principes van het nieuwe mobiliteitsplan, worden ze gelijktijdig voorgesteld.

Eventuele wijzigingen aan het mobiliteitsplan zullen dus ook effect hebben op de plannen van deze werken. De plannen zijn dus niet definitief maar een voorstel zodat je de principes van het nieuwe mobiliteitsplan al in praktijk vertaald ziet.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto