U bent hier

Stad Geel steunt actie tegen geweld op vrouwen

Geel | Neteland
25.11.2020 - 22.08u
Door: Mark Jaspers

Op 25 november, de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, vestigen de Verenigde Naties en vele organisaties zoals Soroptimist International de aandacht op deze veel voorkomende schending van mensenrechten.

Die dag wordt de 'orange the world'-campagne gelanceerd. Stad Geel steunt deze actie en verlicht het stadhuis oranje.

Door de coronamaatregelen, minder sociale contacten, meer onzekerheden en financiële zorgen is er een toename van stress, spanningen en conflicten in gezinnen en relaties.

Hierdoor kan sluimerend geweld escaleren. De werkvloer, de school, sportclubs, verenigingen en andere vrijetijdsactiviteiten vormen voor vele mensen een veilige haven. Nu is die veilige plek voor sommigen weggevallen.

Tijdens deze coronacrisis is het meer dan ooit nodig om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en meer mensen bewust te maken van deze problematiek.

Orange the world

Deze 16-daagse campagne start op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld, en eindigt op 10 december, de Internationale Dag voor de Mensenrechten.

De bedoeling is om mensen meer bewust te maken van gendergerelateerd geweld. Veel gebouwen over de hele wereld worden oranje verlicht om dit in de schijnwerpers te zetten.

Soroptimist International is al enkele jaren zeer actief betrokken bij deze campagne.

Naast de verlichting van een groot aantal gebouwen in oranje, zullen de 56 Belgische clubs informatie- en sensibiliseringscampagnes organiseren om ervoor te zorgen dat de Belgische regering eindelijk beslist om het Verdrag van Istanbul, dat ze op 12 september 2012 heeft ondertekend, uit te voeren.

De cijfers stijgen... en België?

Naar schatting heeft 35% van de vrouwen in de wereld op een bepaald moment in hun leven te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld van hun partner of met seksueel geweld van een niet-partner.

De huidige coronacrisis gaat gepaard met een significante stijging van het aantal gemelde gevallen van huiselijk geweld, net op het ogenblik dat verschillende diensten op het gebied van justitie, gezondheid en zorg worden ingeschakeld in de strijd tegen de pandemie (bron: Verenigde Naties).

Helaas beschikt België nog steeds niet over volledige, officiële gegevens.

Wat vraagt Soroptimist International of Belgium aan de Belgische beleidsmakers?

• een jaarlijkse telling van alle geweld tegen vrouwen om zo betrouwbare statistieken en een adequaat en doeltreffend overheidsbeleid te ontwikkelen.

• een wijziging van het bestaande wetgevingskader, zodat misdrijven tegen vrouwen in het wetboek van strafrecht worden opgenomen en worden erkend als misdrijven op basis van geslacht en dus een verzwarende omstandigheid vormen.

1712

Zelf slachtoffer van geweld? Bel 1712, de professionele hulplijn voor vragen over alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling. Je kunt met 1712 bellen, chatten of mailen.

Het gesprek is gratis, kan anoniem, blijft vertrouwelijk en verschijnt niet op de telefoonrekening. Je kunt er ook terecht als je getuige bent van geweld of iemand wilt helpen waarvan je vermoedt dat hij of zij slachtoffer is van partnergeweld, kindermishandeling ...

Over Soroptimist International

Soroptimist International is een vereniging van 72.000 vrouwen die samenwerken om het leven en de status van vrouwen en meisjes te verbeteren.

Sinds 1921 financieren zij overal ter wereld projecten, voeren zij concrete acties uit, verstrekken zij informatie en zorgen zij voor bewustmaking. Soroptimist is een krachtige en effectieve stem voor de rechten van de vrouw, met vertegenwoordiging in internationale organen zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Soroptimist in België heeft meer dan 1.650 leden en is lid van de 'Conseil des Femmes Francophones' en van de Vrouwenraad.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto