Gisteren vond er een overleg plaats voor burgemeesters, noodplannings-coördinatoren en communicatieambtenaren bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx.

Daar werd duidelijk dat er naar een versterkte fase twee moet overgegaan worden. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, dreigt een algemene ontwrichting van onze gezondheidszorg voor meerdere maanden. Om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen, wil de stad situaties waar veel mensen samenkomen vermijden.

De stad wacht de richtlijnen van de hogere overheden niet af en neemt na overleg met het ziekenhuis en de veiligheidsdiensten zelf extra maatregelen.

De goede werking van de ziekenhuizen – ook voor andere patiënten en medische noodgevallen – kan ernstig in gevaar komen als de verspreiding van het coronavirus aan dit tempo blijft voortgaan.

Deze duidelijke boodschap kreeg het stadsbestuur woensdagavond 11 maart tijdens een overleg met de provinciegouverneur in Antwerpen. Paniek is niet nodig, onderlinge solidariteit is evenwel essentieel om ouderen en risicogroepen te beschermen.

Verbod op activiteiten, evenementen en bijeenkomsten

Tijdens een crisisoverleg donderdagochtend 12 maart besliste burgemeester Vera Celis om alle activiteiten, evenementen en bijeenkomsten te verbieden, die zowel binnen als buiten plaatsvinden.

Dit verbod gaat in vanaf vrijdag 13 maart tot en met zondag 29 maart 2020.

Concreet betekent dit dat:

• Alle voorstellingen van cultuurcentrum de Werft in deze periode niet zullen doorgaan of worden uitgesteld.

• Zaal De Waai sluit in deze periode haar deuren.

• Alle sporthallen en -terreinen worden gesloten, de scholen kunnen hun eigen infrastructuur wel blijven gebruiken.

• Het zwembad wordt gesloten.

• De dinsdag- en zaterdagmarkt wordt in deze periode geannuleerd.

• Alle overleg- en infovergaderingen met inwoners en externe partners die niet noodzakelijk zijn om de dienstverlening te garanderen, worden uitgesteld naar een latere datum.

• Alle overige stedelijke activiteiten, workshops ... worden geannuleerd.

• Alle activiteiten van verenigingen en externe organisatoren worden verboden (carnavalstoet in Winkelomheide, sporttrainingen en -wedstrijden, spaghettidagen, activiteiten van jeugdverenigingen ...).

Voor Palmenmarkt is nog geen definitieve beslissing genomen, die wordt eerstdaags verwacht.

Stedelijke dienstverlening

De stad roept op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale dienstverlening via de website. Niet-dringende balieverrichtingen stel je uit. Alle diensten zijn ook telefonisch en per e-mail bereikbaar om vragen te beantwoorden of – als wettelijk mogelijk – dossiers af te handelen.

Op dit ogenblik blijft onze bibliotheek open maar de leeshoek wordt gesloten.

Onderwijs

Voor maatregelen binnen het onderwijs volgt de stad de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Voorlopig blijven de scholen geopend. Het deeltijds kunstonderwijs blijft ook open.

Ondernemers

Voor maatregelen tegenover ondernemers volgt de stad de richtlijnen van de federale of Vlaamse overheid.

Woonzorgcentrum Wedbos

Voor woonzorgcentrum Wedbos geldt vanaf donderdag 12 maart het verbod op bezoek van de bewoners, met uitzondering (na toestemming) van palliatieve bewoners. Ook voor andere woonzorgcentra geldt deze maatregel tot en met maandag 13 april.

Dienstencentrum Luysterbos

Het dienstencentrum Luysterbos is gesloten van donderdag 12 maart, voorlopig zeker tot en met maandag 13 april. Het dienstencentrum blijft wel telefonisch en per e-mail bereikbaar om op vragen te antwoorden.

Individuele verantwoordelijkheid

De stad roept daarom al haar inwoners op tot verantwoordelijkheidszin en solidariteit. De belangrijkste boodschap: bewaar 'sociale afstand' en vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen. Blijf zeker thuis als je ziek bent.

Volg de preventieve richtlijnen over persoonlijke hygiëne. Het is daarbij vooral belangrijk om maximaal het contact tussen risicogroepen (ouderen, mensen met chronische ziektes ...) en kinderen te vermijden. De stad rekent erop dat alle genomen maatregelen ook zeer strikt opgevolgd worden.

De stad volgt de situatie op de voet op en zal overgaan tot bijkomende maatregelen als dat nodig blijkt.

Meer info: www.geel.be/corona