Stad Geel hecht veel belang aan mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die op regelmatige basis onbetaald zorg bieden aan een zorgbehoevende persoon uit hun omgeving. Zij vormen een onmisbare schakel om mensen langer thuis te kunnen laten wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Mantelzorgers kunnen jaarlijks een financiële vergoeding van stad Geel aanvragen. De voorwaarden om deze mantelzorgpremie te kunnen aanvragen, worden vanaf 1 september 2019 versoepeld. Dit past binnen het ruimere beleid rond mantelzorg waarbij de stad meer ondersteuning wil bieden aan mantelzorgers.

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorger op 23 juni heeft de stad alvast bedankkaartjes verspreid zodat mensen een schouderklopje kunnen geven aan mantelzorgers uit hun omgeving.

Gewijzigde mantelzorgpremie

Vanaf 1 september 2019 worden de voorwaarden versoepeld om een mantelzorgpremie te kunnen aanvragen. Voortaan hoeven mantelzorger en zorgbehoevende niet meer onder één dak te wonen. De premie is ook niet meer gebonden aan het inkomen van de aanvrager.

Je kunt de premie op elk moment aanvragen, maar slechts een keer per jaar. De zorgbehoevende persoon moet wel erkend zijn als een zwaar zorgbehoevende binnen de Vlaamse sociale bescherming. Of je moet een attest kunnen voorleggen vanwege de FOD sociale zekerheid met erkenning van een handicap met minstens 12 punten (6 punten voor minderjarigen).

Dankzij de gewijzigde voorwaarden zullen ongeveer 1200 mantelzorgers in aanmerking komen voor de premie terwijl er bij de oude regeling jaarlijks slechts ongeveer 200 begunstigden waren.

De premie vormt een waardering voor de inzet van de mantelzorger en een schouderklopje om dit te blijven volhouden. Je kunt de premie aanvragen via de stedelijke website of hiervoor een afspraak maken bij het Sociaal Huis. De nieuwe stedelijke mantelzorgpremie wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 juni.

Mantelzorgers in de bloemetjes

Op zondag 23 juni is het Dag van de Mantelzorger. Dat is de uitgelezen kans om iedereen die aan mantelzorg doet in de bloemetjes te zetten! Stuur of geef daarom een kaartje aan een mantelzorger die waardering verdient. De kaartjes vind je in de stedelijke gebouwen (zoals stadhuis, Sociaal Huis, Dienstencentrum Luysterbos, bib...) en bij lokale handelaars.

Ondersteuning mantelzorgers

De stad wil meer ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Het hele jaar door wil het lokaal dienstencentrum Luysterbos ruimte en plaats voorzien aan mantelzorgers voor hun vragen.

Vanaf 2020 zal het dienstencentrum jaarlijks meerdere activiteiten organiseren om mantelzorgers te ondersteunen, met de Dag van de Mantelzorg als hoogtepunt. Dat kunnen informatieve bijeenkomsten zijn, maar ook culturele of ontspanningsactiviteiten.

Info: dienst sociale zorg, J.B.-Stessensstraat 69, 2440 Geel
014 56 71 20, socialezorg@geel.be