Het stadsbestuur huurt voortaan het kasteel Le Paige rechtstreeks van de kerkfabriek. Dat gebeurde nu via de tussenstap van Ter Vesten. Maar omdat Ter Vesten nu op die huurinkomsten belastingen moet betalen wordt die tussenstap geschrapt.

Ter Vesten krijgt nu een eenmalige subsidie om de belastingen te kunnen betalen.

Ter Vesten blijft wel als vzw voor de culturele invulling van het programma zorgen.