U bent hier

Stad koopt zaal 't Hof : 2.156.200 euro

Herentals
12.11.2019 - 09.22u
Door: Herman Gezelle

Het stadsbestuur koopt van vzw Dekenaat Zuiderkempen regio Herentals zaal 't Hof en omgeving. Concreet gaat het, naast zaal 't Hof, ook om Jeugdhuis Tiener, het pleintje voor zaal 't Hof en het parkje achter zaal 't Hof tot aan het heraangelegde Loopke.

De stad betaalt 2.156.200 euro voor de aankoop. In de prijs is de afkoop van de huidige erfpacht inbegrepen.

Zaal 't Hof was oorspronkelijk de parochiezaal van de Sint-Waldetrudisparochie. In 1996 kreeg het stadsbestuur de zaal en de omgeving in erfpacht. Volgens de erfpacht moest de stad jaarlijks een huurprijs betalen aan de Sint-Waldetrudisparochie, juridisch vertegenwoordigd door vzw Dekenaat Zuiderkempen Regio Herentals.

De huurprijs is de voornaamste bron van inkomen van het pastorale en kerkelijk leven in Herentals.

De huurprijs werd jaarlijks geïndexeerd en bedroeg in 2018 ongeveer 57.000 euro.  De erfpacht loopt normaal tot 2046. Het stadsbestuur heeft echter aan de vzw gevraagd om de volledige locatie te kunnen aankopen.

De locatie ligt immers centraal in het binnengebied dat de stad aan het ontwikkelen is. In een eerste fase gebeurde al de vernieuwing van het stadspark, de herwaardering van 't Loopke en de aanleg van een parkeerterrein achter zaal 't Hof.

Mien Van Olmen : 'Op dit moment een belangrijke ontbrekende schakel in de verdere ontwikkeling'

'Zaal 't Hof en omgeving zijn op dit moment een belangrijke ontbrekende schakel in de verdere ontwikkeling', zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). 

'Volgens het masterplan uit 2014 biedt de locatie plaats voor een nieuwe stadsfeestzaal, een ruime ondergronds parkeerterrein en een brede link met het stadspark.

Het stadsbestuur wil deze eigentijdse invulling realiseren en op deze plek een extra meerwaarde creëren voor het centrum van de stad. De stad doet de aankoop omdat ze op termijn ook enkele appartementen wil laten bouwen in het binnengebied. Enkel als de stad eigenaar is, kan de stad een deel van dit woonproject ook weer doorverkopen.

Maar normaal gesproken wordt kerkelijk patrimonium op zo'n belangrijke plaats niet verkocht en verkiest de bisschoppenconferentie om de formule van erfpacht te hanteren.

Daarom gingen de stad en de vzw met elkaar in overleg. De vzw zag onmiddellijk de grote meerwaarde van het project en gaf zijn volledige medewerking aan het bereiken van een akkoord. Het stadsbestuur kwam op haar beurt tegemoet aan de bezorgdheden van de vzw over de verkoop van hun belangrijkste inkomstenbron.

Op basis van het schattingsverslag bereikten beide partijen een akkoord over de verkoopprijs, waarbij iedereen zich gehoord voelt.

De vzw staat nu voor de uitdaging om de opbrengst op een verstandige manier te beheren, zodat het kerkelijk en pastoraal leven van Herentals een bestaanszekerheid heeft en zich kan blijven ontwikkelen.

De stad staat voor de opdracht om de volgende fase van de ontwikkeling van het binnengebied op te starten', besluit Van Olmen.

Sinds 1996 betaalde de stad 1.311.000 euro aan huurgelden aan vzw Dekenaat Zuiderkempen regio Herentals.  Tel hierbij de huidige aankoopsom, dan kom je op een totaal van 3.467.200 euro voor een oud gebouw.

Reactie oppositie raadslid Jan Bertels (Sp.a) : 'Van dat financiële wurgcontract af'

Oppositie raadslid Jan Bertels (Sp.a) reageert op de aankoop 't Hof:  'Tot op vandaag was de kerkfabriek vzw niet bereid om de site te verkopen, omdat hun overeenkomst betreffende de erfpacht te lucratief was voor hen.

Het is een goede zaak dat we van dat financiële wurgcontract af zijn want de erfpacht die door de vroegere CVP destijds met de kerkfabriek werd afgesloten, was een hoge kostprijs.

Zeker als je de laatste decennia de slechte staat waarin het gebouw verkeert bekijkt.

Deze nieuwe investering toont aan dat Sp.a de stad op financieel vlak in goede staat achterliet, in tegenstelling tot wat een van de nieuwe schepenen beweert.

Ook dat kunnen we dus naar het rijk der fabelen sturen. Dankzij onze financiële behoedzaamheid kan de stad deze onverwachte aankoop - naast eerdere onverwachte aankopen zoals de gronden in de Molenstraat in Morkhoven en in de Markgravenstraat in Herentals opnieuw financieren.

Stuk voor stuk aankopen met een serieus financieel prijskaartje.

Deze aankoop maakt het mogelijk dat er eindelijk echt kan geïnvesteerd worden in zaal 't Hof. Dat was voordien minder het geval omdat het niet de eigendom van de stad was.

Voor de ontwikkeling van deze site kijken we al uit naar de visie van de stad.' (pp)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto