Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stad nog altijd op zoek naar tijdelijke jachthavenmeester - toch nog met pop-up zomerbar

Jachthaven

'Het stadsbestuur Herentals werkt aan een langdurige oplossing voor de jachthaven, zodat die kan omgevormd worden tot een toeristische toegangspoort met een havengebouw en horecavoorziening', klinkt het in het AC.

'In afwachting hiervan is de stad voor de komende twee toeristische seizoenen op zoek naar een tijdelijke jachthavenmeester die de jachthaven  met pop-up zomerbar wil uitbaten.

Kandidaten kunnen tot maandag 29 april - 10 uur hun biedingsformulier en noodzakelijke bijlagen indienen. Bij de beoordeling van de kandidaturen houdt de jury rekening met de ervaring in jachthavenmeesterschap, het voorgestelde plan van aanpak voor het beheer van de jachthaven met pop-up zomerbar en de ervaring in ondernemerschap.

Het stadsbestuur streeft ernaar om de start van de activiteiten mogelijk te maken vanaf 15 mei 2024.  De tijdelijke concessieovereenkomst met een duur van twee seizoenen eindigt van rechtswege op 31 december 2025.  De infobundel over de jachthaven, het biedingsformulier en andere nuttige info zijn beschikbaar op www.herentals.be/uitbating-jachthaven.'

 

Strenge richtlijnen van de Raad van State verbieden zomerbars...

Na veel jaren overlast op en rond zomerbars in o.a. Herentals, heeft de stad volgens de strenge richtlijnen van de Raad van State moeten beslissen om amper nog uitbatingsvergunningen uit te reiken. Ook fel protest van buurtbewoners heeft z'n vruchten afgeworpen.

De Raad van State oordeelt dat pop-up zomerbars niet langer 'sociaal-culturele instellingen' zijn, maar wel 'handel en dienstverlening'.

Vooral grote pop-upconstructies die een hele zomer lang geplaatst worden, kunnen niet meer.  

Noordervaart 43, Herentals, België

Jachthaven

Deel dit artikel