Stad & OCMW investeren in buurtzorgnetwerken. Geel Bu(u)rt zet in op sociale samenhang en informele zorg

Met het project Geel Bu(u)rt willen stad en Sociaal Huis Geel in verschillende dorpen buurtzorgnetwerken ontwikkelen om de sociale samenhang te versterken. Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven, en wordt ondersteund door het lokale dienstencentrum. Stelen en Oosterlo zijn eerst aan de beurt maar ook in Winkelomheide en Geel-Centrum broeit er iets.

Stad en OCMW Geel bundelen de krachten om in een aantal dorpen buurtzorgnetwerken te ontwikkelen. Een buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige zorg met en door buurtbewoners. Het gaat dus om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor elkaar en zo een bijkomende en zeer belangrijke schakel invullen in een netwerk van zorg, naast de professionele zorg, een dienstencentrum, de thuiszorg ...

Zo'n informeel (buurt)zorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit en vergroot de zelfstandigheid van senioren. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis blijven wonen en worden ze uit hun sociaal isolement gehaald. Maar een buurtzorgnetwerk vormt bovenal een meerwaarde voor àlle bewoners.

Geel Bu(u)rt

"Binnen een buurtzorgnetwerk helpen mensen hun oudere buren in de straat met kleine taakjes zoals de rolluiken optrekken, iets meebrengen van de winkel, een oogje in het zeil houden ... maar ook een gezellige babbel kan wonderen doen", legt OCMW-voorzitter Griet Smaers (CD&V) uit. "We kozen voor de naam Geel Bu(u)rt omwille van de dubbele betekenis.

Enerzijds verwijst de naam naar de buurt die we willen versterken, anderzijds is 'burten' Geels dialect voor 'een praatje te maken met je buur', iets wat we met dit project willen stimuleren. Het 'zorgen voor' is kenmerkend voor onze barmhartige stede. Daarom geloven we dat een buurtzorgnetwerk hier succesvol zal zijn."

Pilootproject in Stelen

Op basis van een omgevingsanalyse binnen de Geelse dorpen worden de eerste buurtzorgnetwerken opgestart in Stelen en Oosterlo. "De bevolking van Stelen veroudert meer dan elders wat zich vertaalt in een verouderend en tanend verenigingsleven", vervolgt Griet. "Samen met de Stelenaren zetten we met Stelen Bu(u)rt in op de versterking van de sociale samenhang in het dorp. Zo is er op 25 juni de grote verenigingenmarkt 'Stelen Ontmoet Stelen', en is er deze zomer een pop-upcafé in het dorpscentrum.

Maar een buurtzorgnetwerk gaat verder dan de versterking van de sociale cohesie. Tijdens een workshop in Stelen ontkiemden er al heel wat concrete ideeën om te evolueren naar een buurtzorgnetwerk. Zo worden er in de toekomst mogelijk warme maaltijden aangeboden voor ouderen, alleenstaanden ... en dit op een centrale plek in het dorp."

Straatverantwoordelijken voor Oosterlo

In Oosterlo is de situatie anders. Met grote zorgorganisaties als MPI Oosterlo en Huis Perrekes, de projectgroep BuitenMaten waarvan de leden naar een duurzame en zorggerichte samenleving streven, en een sterke vrijwilligersdynamiek binnen ontmoetingscentrum de Bonten Hannen beschikt Oosterlo over heel wat troeven. "De ambities zijn dan ook hoog. De eerste straatverantwoordelijken voor het op te richten buurtzorgnetwerk hebben zich al aangemeld. In de toekomst zullen we ook een digitaal platform gebruiken dat vraag en aanbod bij elkaar brengt."

Dat het niet bij deze twee dorpen blijft, staat nu al vast. Ook in Geel-Centrum en in Winkelomheide wordt volop nagedacht over mogelijke initiatieven om de buurt te versterken die in de eerste plaats de oudere bewoners ten goede komen.
Verenigingenmarkt op 25 juni

Op zondag 25 juni vindt op het Stelense dorpsplein een verenigingenmarkt plaats van 13 tot 18 uur. Stelen leeft! Het is aangenaam wonen in dit kleine dorp met vele troeven. Deze boodschap willen lokale verenigingen uitdragen aan alle geïnteresseerden. Organisaties en verenigingen stellen hun programma voor op een plein vol leven, muziek en animatie bij een hapje en een drankje.

Ook stad en OCMW Geel zullen aanwezig zijn met een standje over het buurtzorgnetwerk in Stelen. Wil je graag een woordje uitleg of je opgeven als vrijwilliger ? Ze helpen je er graag verder.