De stad Geel ondersteunt de organisatoren van het Reggae-festival in Geel-Bel bij hun afvalbeleid. Sinds 2013 spant de organisatie zich erg in om de achtergelaten afvalberg te verkleinen

In 2012 produceerde Reggae Geel nog 115 ton restafval. Een jaar later werd dit bijna gehalveerd tot ruim 64 ton. Het stadsbestuur beloonde deze inspanningen met een toelage van 4 394 euro. Vorig jaar werd 76 ton restafval afgevoerd, meer dan in 2013 maar nog altijd veel minder dan in 2012.

Het stadsbestuur legt voor de uitkering van de toelage wel enkele voorwaarden op. Zo mag het afvalwater niet in de bodem of in waterlopen geloosd worden.

Als de organisatie de opgelegde voorwaarden nakomt, kan ze ook dit jaar rekenen op een toelage van max. 10.000 euro. De hoogte van de toelage is afhankelijk van de daadwerkelijk bereikte afvalvermindering.  Foto's NNieuws.