Voor de zomervakantie besloot het stadsbestuur van Geel om de positieve elementen van de verkeerscirculatie te behouden en verder te optimaliseren. De pijnpunten zouden verdwijnen. Na overleg blijkt dat De Lijn weigert om terug te keren naar de situatie van voor 1 februari 2014. Daarom stuurt het stadsbestuur de circulatie met ingang van 15 augustus bij. Ook deze nieuwe situatie is tijdelijk want het stadsbestuur blijft bij haar voornemen om het mobiliteitsplan volledig te herzien.

Voor De Lijn is het belangrijk dat de lus t.h.v. de Sint-Amandskerk behouden blijft. De Lijn ziet een gevaar in de vroegere lus Stationsstraat-Lebonstraat Patronaatstraat en legt de risico’s voor een eventuele terugkeer naar deze situatie volledig bij de stad.

De globale herziening van het mobiliteitsplan zal gebeuren in het licht van de aanpassingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en rekening houdend met de input vanuit de gemeenteraadscommissie, signalen van burgers en opmerkingen van specialisten. Samen met een extern bureau en de participatie van burgers zullen stadsbestuur en administratie het mobiliteitsplan verder uitwerken.

Vanaf 15 augustus worden volgende wijzigingen doorgevoerd:

Stationsstraat - Rozendaal - Lebonstraat

Rozendaal wordt enkelrichting vanaf Heidebloemstraat richting station. Dit maakt het opnieuw mogelijk om van Billemonstraat via Rozendaal naar het station te rijden. In het eerste gedeelte van Stationsstraat, tussen Nieuwstraat en Heidebloemstraat, wordt de enkelrichting behouden voor alle verkeer behalve voor het openbaar vervoer. Komende van het station wordt dus een busbaan voor lijnbussen gecreëerd.

De voorrangsregel in Stationsstraat t.h.v. Rozendaal ten voordele van het verkeer komende van het station wordt opgeheven. Stationsstraat wordt terug een voorrangsweg zoals voor de proefopstelling.

Lus St.-Amandskerk

De lus aan de St.-Amandskerk werd in de proefopstelling als positief ervaren en wordt behouden. Vanuit Nieuwstraat kan je, mits het verlenen van een voorrang van rechts aan lijnbussen en fietsers komende uit de Stationstraat, de Havermarkt (vroegere Kleine Werft) oprijden. Het verkeer dat vanuit Lebonstraat links Stationsstraat wil indraaien, moet voorrang verlenen aan het verkeer dat uit Stationstraat komt.

St.-Dimpnaplein

De verkeercirculatie op St.-Dimpnaplein blijft behouden maar met extra aandacht voor zwakke weggebruikers en fietsers o.a. de plaatsing van verkeerslichten. Tegelijkertijd blijft ook het eenrichtingsverkeer in Burgstraat behouden. Het stadsbestuur zoekt een optimale oplossing voor sluipverkeer via de Groenenheuvel en Laar.

Volgende stappen

Het stadsbestuur zet dit najaar volop in op de uitwerking van een duurzaam circulatieplan voor het centrum i.s.m. alle partners.  Foto archief RB/N.