Op 22 september en 6 oktober werd het stadsbestuur van Herentals digitaal gehoord in de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

Het stadsbestuur kreeg de mogelijkheid uitgebreid te motiveren waarom zij negatief advies verleent over de implementatie van windmolens op Plassendonk en Hoevereveld.

'De stad maakte in haar argumentatie visueel duidelijk wat de impact is van deze windturbines', zegt burgemeester Mien Van Olmen. 'De stad voegde daarom enkele foto's en een kaart toe aan het dossier in het omgevingsloket. Hiermee wil de stad de grote landschappelijke invloed aantonen van vijf nieuwe windturbines op de omgeving.

Lokaal bestuur Herentals is niet tegen windturbines en begrijpt de bezorgdheid om de Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie te halen.

Dit bewijzen we door gunstige adviezen af te leveren in de omgeving die volgens ons daarvoor geschikt is, zoals bijvoorbeeld op het industrieterrein.

De stad is wel tegen de oprichting van windturbines op Plassendonk en Hoevereveld. We willen dan ook zeer duidelijk stellen dat we achter de honderden bezwaarschriften van onze bewoners staan: in totaal 277 voor Hoevereveld en 249 voor Plassendonk."

De foto's verduidelijken dat de lijninfrastructuren van de E313 en het Albertkanaal visueel geen onderdeel zijn van het landschap. Er is visueel dan ook geen sprake van een bundeling met bestaande infrastructuren.

Daarnaast laat de kaart duidelijk zien dat er in en rond Herentals al heel wat windmolens staan die duidelijk zichtbaar zijn vanuit de woonkernen van Herentals.

Het is daarom niet wenselijk dat de rest van de open ruimte wordt opgevuld met nieuwe windturbines.

Op de kaart zien we hoe dicht windmolens van 140 meter hoog staan vlakbij dichtbevolkte wijken. Op 500 meter zijn er 192 adressen, op 1.000 meter 1.659 adressen en op 2.000 meter 5.016 adressen.

Dit betekent dat een groot deel van Herentals impact zal voelen van deze windturbines. De windmolens bevinden zich bovendien vlakbij een grote scholengemeenschap, met 2.000 scholieren op minder dan 2.000 meter afstand.

Samen met onbeantwoorde vragen op het vlak van geluidsoverlast, slagschaduw of de invloed op dieren, is dit voor ons meer dan reden genoeg om negatief te adviseren. We hopen dat de minister alle elementen van het dossier in ogenschouw neemt.

Verder geeft de stad meer informatie over de vluchtroutes van de tweede grootste ingekorfde vleermuiskolonie van Vlaanderen die in de buurt haar habitat heeft. Door de aanleg van nieuwe windmolens komt de natuurlijke woonomgeving van deze beschermde diersoort in gevaar.

Het gaat in totaal om ongeveer 1.500 dieren.

De stad Herentals baseert haar negatief advies op 6 pijlers: onverenigbaarheid met het planologische kader, de noodzaak om voor het hele gebied een globale visie uit te werken, de impact op de mens, de impact op de Europees bedreigde diersoort (de ingekorfde vleermuis), de onvolledigheid en onzorgvuldigheid van samenstelling bij sommige dossieronderdelen en andere juridische en milieutechnische argumenten.

De stad wil minister Demir zo alle informatie aanreiken over dit dossier, zodat zij bij haar beslissing rekening kan houden met alle aspecten ervan', besluit Van Olmen.