U bent hier

Stadsbestuur wil Zeggeconferentie organiseren om droogteprobleem aan te pakken

Geel
05.04.2021 - 19.53u
Door: Mark Jaspers

Na een krantenartikel over de verdroging van het veen en een ontluisterende Pano-reportage over de lamentabele toestand van het grondwaterpeil staat de Zegge weer in de belangstelling.

Op de politieke agenda staat ze ook. De Brugpartij wil de stilstand en de polarisatie rond dit dossier doorbreken en stelde op de gemeenteraad voor een brede, actiegerichte conferentie te organiseren.

Dirk Kennis drong op de gemeenteraad aan op snelle actie. "Het dossier heeft een versnelling nodig", zei hij. "Mik op een conferentie in het najaar met conclusies tegen 7 januari 2022, de tweede verjaardag van het sterven van Marcel Verbruggen, de conservator van de Zegge die zich al meer dan een jaar ligt om te draaien in zijn graf. Het zou mooi zijn moest de man straks op één kant kunnen blijven liggen."

Schepen Bart Julliams (N-VA) (onder)kent het probleem en zag het voorstel zitten. Hij zei toe later dit jaar het initiatief te willen nemenom samen met zijn diensten en alle betrokkenen een Zeggeconferentie te organiseren.

De Zegge, het oudste natuurgebied van België, verdroogt. Het laagveen dreigt daardoor te verdwijnen, volgens wetenschappers is het 'point of no return' zelfs al bereikt.

Begin vorig jaar werd het probleem opgepikt door de Opvolgingscommissie Kleine Nete en werd er een begin gemaakt van een plan van aanpak met een vijftal actiepunten, waarvan een doorlichting van de huidige pompactiviteiten en de opmaak van een eco-hydrologische studie de voornaamste zijn.

De OC Kleine Nete werd echter niet in het leven geroepen voor de uitvoering van het Zeggeproject. Dat behoort bijvoorbeeld niet tot de drie gebieden waarop de OC haar werking focust. Uiteindelijk moet de Vlaamse Regering hier haar verantwoordelijkheid nemen.

Voor de Brugpartij is het duidelijk dat ook de stad Geel, aan wiens kroon de Zegge een echte parel is, iets moet doen. De Brugpartij is dan ook erg tevreden dat de stad ingaat op haar voorstel.

Het is de bedoeling dat alle betrokkenen (de KMDA, het INBO, de OC Kleine Nete, het stadsbestuur, Natuurpunt, de Bedrijfsgilde, de provincie...), samen met relevante vertegenwoordigers van de wetenschap tijdens die conferentie een reddingsplan voor de Zegge uittekenen.

Volgens Kennis vereist de hoogdringendheid van de situatie een initiatief dat wetenschappelijke analyses verzamelt, bruggen bouwt en haalbare, duurzame keuzes mogelijk maakt.

"Iedereen is het erover eens dat de Zegge gered moet worden, maar deze reddingsoperatie heeft nood aan een versnelling. Deze conferentie zou de krachten kunnen bundelen en de actiebereidheid verhogen," aldus de fractieleider van de Brugpartij.

Dat N-VA en CD&V, de twee Geelse meerderheidspartijen, niet helemaal op dezelfde lijn zitten, werd tijdens de zitting duidelijk. Luc Van Laer (CD&V), voorzitter van de raad, deed even afstand van zijn hamer om het standpunt van de landbouw te kunnen brengen.

Nadat ook schepen Ben Van Looveren (CD&V) de boeren had verdedigd en de conferentie overbodig bleek te vinden omdat de OC Kleine Nete al met het dossier bezig is, zorgde schepen Julliams (N-VA) voor duidelijkheid: het schepencollege gaat wel degelijk voor een conferentie.

De Brugpartij nam geen aanstoot aan de opmerkingen van Van Laer en Van Looveren. Dirk Kennis concludeerde dat ze vooral de noodzaak aan een snelle, degelijke en evenwichtige oplossing aantonen, waartoe de Zeggeconferentie een uitstekende aanzet kan zijn. De insteek van die conferentie is: nagaan of de Zegge en de landbouw duurzaam met mekaar te verzoenen zijn.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto