'4 Herentalse partijen Groen, Sp.a, Herentals Anders en OpenVLD HNM hebben gezamenlijk een onderzoek hebben aangevraagd bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen naar vermoedelijke onregelmatigheden bij de verkiezingsuitgaven van N-VA Herentals', zegt voorzitter Stadslijst Hans Horemans.

'Het viel misschien op dat Stadslijst niet in het lijstje voorkwam. Enerzijds is dat omdat ons niet gevraagd werd om deel te nemen aan dit verzet, maar anderzijds omdat we ook niet willen deelnemen aan dit politieke circus dat de onbestuurbaarheid van Herentals tot gevolg heeft.

Ook Stadslijst heeft meermaals de wenkbrauwen gefronst tijdens de verkiezingscampagne, en niet enkel bij de marketing van N-VA. Dat ze 'creatief' omgesprongen is met de regels rond de uitgaven, dat is zeker.'

Erover : €70.000 uitgeven aan kiescampagne

'Tijdens de door de kieswet opgelegde sperperiode (na 1 juli 2018) kon een Herentalse partij namelijk nog ongeveer €70.000 uitgeven aan z'n campagne', vervolgt Hans Horemans.  'Dat is enorm veel geld, en onregelmatigheden zouden dus eerder moeten gezocht worden in de kado's die uitgedeeld zijn, en of die politiek gerelateerd zijn.

Als er al iets is dat we geleerd hebben uit deze verkiezingen is dat het kiessysteem zeer onrechtvaardig is ten nadele van kleinere lokale partijen, zoals Stadslijst, en de partijen met de meeste financiën enorm bevoordeeld zijn. Als het aan ons ligt zou het plafond van de toegelaten verkiezingsuitgaven drastisch verlaagd mogen worden. Dan zou het misschien over inhoud gaan.

Onze bekommernis is in eerste instantie Herentals en z'n burgers. De teerlingen zijn geworpen, het verkiezingsresultaat is gekend. We kijken nu vooral naar de toekomst.

Mensen zijn de politieke spelletjes beu, en laat dat net ook een van de redenen zijn die tot het ontstaan van Stadslijst geleid hebben: een partij van en voor de burgers van Herentals. Stadslijst is noch links, noch rechts, en in een ideale wereld zelfs apolitiek: puur probleemoplossend en constructief. De burgers hebben ons, met onze ene zetel, een oppositierol toegewezen, en dat is ok: wij zullen ons ook vanuit de oppositie op een constructieve manier gedragen', besluit Hans Horemans. (pp)