Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Staking - "1 op de 6 technologische maakbedrijven ligt vandaag stil" (Agoria)

In de technologische maakindustrie ligt één op de zes bedrijven stil. In goed vier op de tien maakbedrijven blijft de helft of meer van het personeel afwezig. Nog eens vier op de tien bedrijfsleiders ziet slechts een minimale impact, zonder belangrijke gevolgen voor de productie.

Dat blijkt uit een bevraging van technologiefederatie Agoria bij haar leden vandaag. “Het is onaanvaardbaar dat de vakbonden staken tegen wie net de koopkracht beschermt, want het zijn de bedrijven die de index betalen”, zegt Bart Steukers, CEO van Agoria.

Agoria heeft geen enkel begrip voor de actie- en stakingsdag die de vakbonden vandaag houden voor onder andere meer koopkracht en betaalbare energieprijzen. “Ons indexsysteem is uniek in Europa. Nergens anders is de koopkracht zo goed beschermd. Het zijn de bedrijven die dit betalen. Waarom dan staken tegen wie je koopkracht beschermt? Is dit echt nodig na alle tegenslagen waar de bedrijven de voorbije twee jaren tegen moesten vechten?” stelt Bart Steukers.

Hij verwijst onder andere naar de coronacrisis, de krappe arbeidsmarkt, de toeleveringsproblemen en de hoge energieprijzen.

 Index niet afschaffen maar aanpassen

Agoria pleit wel voor een aanpassing van het automatisch indexeringssysteem. Door de hoge inflatie en de automatische loonindexering zien de meer dan 2.100 bedrijven uit de maakindustrie, de digitale en de telecomsector hun loonkostenhandicap met de buurlanden weer stijgen, naar verwachting tot bijna 14 procent volgend jaar. Sinds 2015 heeft de techsector zijn marktaandeel binnen de eurozone vergroot. Maar sinds begin dit jaar kantelt het weer en verliezen we marktaandeel.

De loonkosten voor de technologiebedrijven zullen 4,4 miljard euro stijgen, becijferde het studiecentrum van Agoria. Om de loonkosten beheersbaar te houden, is volgens Agoria een structurele aanpassing van het automatisch indexeringssysteem nodig.

Concreet stelt Agoria een plafond voor op de indexering van de hoogste lonen. “We zouden de laagste lonen volledig kunnen indexeren en vervolgens vanaf een bepaald loonniveau maar een gedeeltelijke indexering doorvoeren en vanaf het hoogste niveau geen bijkomende indexering meer toepassen. Op die manier kan een indexsprong worden vermeden. Zonder zo'n plafonnering is een indexsprong op een bepaald moment onvermijdelijk. Dat willen wij voorkomen. Laat ons daarom de index hervormen en focussen op meer mensen aan het werk, want dat is nog altijd de beste koopkrachtbescherming. Willen we acht op de tien aan de slag, dan moeten er tegen 2030 600.000 extra jobs bijkomen. In de techsector vrezen we volgend jaar echter voor 2000 minder jobs. Laat ons die jobs redden en onszelf niet verder de gracht in rijden door te staken”, oordeelt Steukers.

“Want één van de essentiële voorwaarden voor de verankering van de technologische industrie in België is een competitieve positie tegenover onze handelspartners” besluit hij.

In de Belgische technologiesector werken 324.000 mensen direct en evenveel indirect. De sector vertegenwoordigt negen procent van de toegevoegde waarde van de Belgische economie en haalt een goede heft van de omzet uit export. Agoria telt meer dan 2100 leden.

Deel dit artikel