De deputatie van de provincie Antwerpen heeft donderdag de vergunningen toegekend voor het rooien van een bos en de bouw van een kippenstal voor 14.000 dieren in Hulzen-Watervoort Herentals.

De buurt reageert erg teleurgesteld.

De procedureslag die al sinds de lente van 2017 woedt tussen een actiegroep van bewoners uit het Herentalse buitengebied van Watervoort en Hulzen, en een landbouwer uit Grobbendonk heeft donderdag een nieuwe wending genomen. De bestendige deputatie kent twee vergunningen toe om een groot bosgebied te rooien en om een landbouwbedrijf voor 14.000 biologische legkippen op te trekken.

Nochtans had die deputatie die vergunningen in een eerdere fase nog geweigerd.

“De adviezen die we in deze fase bij de afhandeling van de dossiers hebben ingewonnen, waren allemaal gunstig of gunstig onder voorwaarden. We hadden geen enkele grond om de vergunningen te weigeren”, klinkt het op het kabinet van gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA).

Niet opgeven

Voor de actiegroep, bestaande uit 14 gezinnen, komt de beslissing hard aan. “We hadden hier al een beetje voor gevreesd, maar het is toch nieuws dat we even met z’n allen moeten verwerken”, zegt woordvoerder Paul Thijs.

“Opgeven staat niet in ons woordenboek, maar we gaan nu toch eerst met de buren en onze advocaat overleggen of we nog verdere stappen gaan ondernemen om de vergunningen aan te vechten.

Rond deze plannen loopt nog altijd een procedure bij de Raad van State over het milieuluik.”

Het schetst de chaotische toestand rond de plannen. De Grobbendonkse landbouwer Maarten Hertogs doet in maart 2017 een aanvraag om een biologische legkippenstal van 2.430m2 op te trekken in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied op de grens van Hulzen en Watervoort.

Om de zowat 14.000 dieren een vrije uitloop te geven, moet ongeveer drie hectare bos worden gerooid. De aanvrager stelt dat hij daarbij uitheemse naaldbomen kapt en er tegelijk streekeigen hazelaars plant. Rondom het terrein zou een groene buffer komen.

Ontbossing, fijnstof en stank

De buurt is allerminst enthousiast. De bewoners klagen de ontbossing aan en vrezen stankoverlast en een forse toename van fijn stof.

“Onze gezinnen verliezen zo onze gezonde leefomgeving”, zeggen ze. Toch verleent het Herentalse schepencollege niet veel later zowel de bouw- als milieuvergunning.

De actiegroep brengt de zaak in beroep voor de provincie, waarna de deputatie de bouwvergunning afkeurt, maar onbeslist blijft over de milieuvergunning. “Daardoor bleef de oorspronkelijke milieuvergunning geldig, maar daartegen zijn we dus naar de Raad van State getrokken”, zegt Thijs.

Tegen de geweigerde bouwvergunning gaan zowel landbouwer als stadsbestuur in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die oordeelt dat de deputatie de weigering onvoldoende gemotiveerd heeft. In de zitting van donderdag zijn de stedenbouwkundige vergunningen dan toch toegekend.

Bron GVA -  verschijningsdatum 27/09/2019 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – Nnieuws  License2Publish - foto's archief Nnieuws.

Wordt vervolgd.